Co očekávat po zemětřesení:

1. Připravte se na možnost následných otřesů, které by mohly způsobit další škody. Buďte připraveni na možnost lavin a sesuvů bahna na úbočí hory.

2. Zavřete sporák a zkontrolujte, zda není poškozeno plynové potrubí. Pokud v bytě vypukl požár, pak se – pokud možno – pokuste oheň uhasit!

Pokud cítíte plyn nebo slyšíte zvuk unikajícího plynu; pak otevřete okno a okamžitě opusťte byt! Pokud je to možné, zavřete hlavní kohoutek venku a poté informujte poskytovatele služeb!

Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická síť. Pokud je přerušený, vidíte jiskřící drát nebo cítíte spáleninu; pak vypněte síť na pojistkové skříni! Dávejte pozor, abyste nevstoupili do louže, mohli byste dostat elektrický šok!

3. Jděte k nejbližšímu evakuačnímu bodu, nebo pokud to není bezpečné, k dalšímu. (viz bod I/3) 4. Poslouchejte novinky prostřednictvím svého kapesního rádia na baterie!


5. Na poškozená místa choďte pouze v případě, že vás o to požádá policie, hasiči nebo humanitární organizace! Nevracejte se do svého domu nebo bytu, dokud to úřady neprohlásí za bezpečné!

6. Jakmile se vrátíte do svého bytu, opatrně otevřete skříně, protože tam uložené věci mohou vypadnout a vypadnout! 8. I když nedošlo ke zranění osob, informujte generální konzulát nebo jeho tísňové číslo! (Samozřejmě i v případě, že jste utrpěli zranění a můžete tak učinit!) Máte-li potíže nebo víte o maďarském občanu v nesnázích, okamžitě zavolejte na generální konzulát nebo na jeho tísňovou linku, nebo pokud se nemůžete dovolat Generální konzulát, poté přímo Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu.

1
2
3