Pokud nás zasáhne zemětřesení v neuzavřeném prostoru:

  • Pohybujte se co nejméně, ale jděte doprostřed ulice, daleko od budov (padající obklady, dlaždice, sklo), drátů a pouličního osvětlení. Chraňte si hlavu helmou, nebo pokud ji nemáte, taškou nebo rukama!
  • Pozor: největší nebezpečí hrozí u východů a podél zdí budov.
  • Pokud dojde k požáru, věnujte pozornost tomu, kterým směrem vítr vane.

Pokud nás v autě zasáhne zemětřesení:

  • Zastavte na prvním bezpečném místě, daleko od budov, elektrického vedení a pouličního osvětlení.
  • Po zemětřesení jeďte pomalu a vyhýbejte se těmto místům – mostům, nadjezdům, sjezdům atd. – které mohly být poškozeny při zemětřesení. Připravte se také na uzavírky silnic po zemětřesení!

Pokud se dostaneme pod ruiny:

  • Nepoužívejte zapalovač!
  • Nehýbejte se, aby nedošlo k nakopání prachu!
  • Dejte si kapesník nebo kus látky přes ústa!
  • Pokud je to možné, zaklepejte na drát nebo zeď, aby je záchranný tým našel. (Pokud u sebe náhodou máte píšťalku, můžete použít i tu.) Křičte pouze jako poslední možnost, abyste se vyhnuli vdechování nebezpečného množství prachu!

Pokračování na další straně

1
2
3