Nikdy jsme si nemysleli, že napsání následujícího článku by jednou mohlo být zajímavé nebo důležité téma, ale když se podíváme na události ve světě, snad nikomu neublížíme a nikdo nebude míň, když se dozvíme o bezpečnostních překvapeních níže.

Na začátku cítíme slabé chvění, po kterém následuje intenzivní, vícesměrný, až krouživý pohyb, doprovázený duněním nebo bzučením. To vše netrvá déle než pár nebo pár desítek sekund.

Opusťte budovu! Nepoužívejte výtah!
• Chraňte si hlavu, obličej, oči a v případě potřeby i odhalenou pokožku!
Před plyny a kouřem se můžete chránit mokrým oblečením !
• Neváhejte se záchranou zvířat nebo důležitých cenností, protože by vás to mohlo stát život!
• Jeďte středem vozovky a ne po chodníku!
• Nemůžete-li opustit budovu, vypněte plyn, uhaste otevřený plamen! Pokuste se
dát signál z okna, aby vás mohli zachránit!
• Zapněte rádio, televizi, dávejte pozor na vnější informace, reproduktory, sirény,
informujte i sousedy!
• Pokud dojde k požáru, pokuste se jej uhasit a okamžitě lokalizovat!
• Chraňte se před padajícími předměty! Hledejte úkryt v pevném interiéru budovy
ve svých pokojích, i pod pevným stolem, se vyhněte blízkosti předmětů s nebezpečím pádu.

Pokračování na další straně