Jedním z důvodů, který velmi často nevidíme, ať už to nazýváme „zlo“, zlomené srdce nebo psychopatické chování – je pravděpodobně ten, že těžko uvěříme, že takoví lidé skutečně existují.

Nedovedeme si představit, že by nás (nás i druhé) někdo bez svědomí podváděl, uvedl v omyl nebo nám ubližoval, šíří lži a výmysly s cílem zničit něčí pověst nebo předstírá a zradí něco, čím není, a to vše s cílem ublížit druhým ( fyzické, materiální, emocionální…), říká „Aura“…

Těchto pět znaků ukazuje, že máte co do činění s lidmi se zlomeným srdcem, a pokud některé z nich poznáváte, bylo by nejlepší se od takového člověka držet dál a možná jeho „opravování“ a psychologické léčení přenechat povolanějším lidem.

Lidé se zkaženým srdcem jsou odborníci na vytváření zmatků, zmatků a sporů

Oni: překrucují fakta, zavádějí, lžou, vyhýbají se převzetí odpovědnosti, popírají realitu, vymýšlejí si příběhy, nechávají si informace pro sebe

Lidé se zkaženým srdcem jsou experti na klamání druhých svými sladkými řečmi

Ale když se podíváte na plody jejich života nebo když se budete řídit jejich slovy, uvidíte, že takoví lidé se nikdy nemění a neinvestují do růstu a rozvoje.

Jejich život je iluze a potrava jejich duše je utrpením jiných lidí!

Pokračování na další straně