Hlasování podporuje klíčový pilíř plánů Evropské unie snížit do roku 2030 emise globálního oteplování o 55 % oproti úrovním z roku 1990 – cíl, který vyžaduje rychlejší snižování emisí z průmyslu, energetiky a dopravy.

Poslanci podpořili loňský návrh Evropské komise, který počítal se 100% snížením emisí CO2 z nových aut do roku 2035, což by od tohoto data znemožnilo prodej vozidel na fosilní paliva v EU .

Pokusy některých poslanců snížit cíl na 90% snížení emisí CO2 do roku 2035 byly zamítnuty

Cílem je urychlit přechod Evropy na elektrická vozidla a povzbudit výrobce automobilů k masivním investicím do elektrifikace, a to dalším evropským zákonem, který přinutí země instalovat miliony nabíječek do aut.

Výrobci automobilů, včetně Fordu a Volva, veřejně podpořili plán EU zastavit prodej spalovacích motorů do roku 2035, zatímco jiní, včetně Volkswagenu, plánují do tohoto data ukončit prodej spalovacích motorů v Evropě.

Zdroj:Thesub