Německo nesouhlasí s plány Evropské unie zakázat prodej aut se spalovacími motory, říká německý ministr financí.

Německo NEsouhlasí s úplným zákazem spalovacích motorů
Německo nesouhlasí s plány Evropské unie účinně zakázat prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035, říká ministr financí Christian Lindner.

Evropská komise si klade za cíl snížit do roku 1990 emise skleníkových plynů o 55 % oproti úrovni z roku 2030. EK tedy navrhla 100% snížení emisí CO2 z nových automobilů do roku 2035. Od té doby by proto nebylo možné prodávat automobily se spalovacími motory.

Na tomto pozadí německý ministr financí na akci pořádané německým průmyslovým sdružením BDI uvedl, že i nadále budou existovat mezery pro spalovací motory, takže zákaz je nesprávný a řekl, že vláda nebude s touto evropskou legislativou souhlasit.

Zákonodárci EU podporují zákaz nových aut na fosilní paliva od roku 2035
Poslanci Evropského parlamentu hlasovali pro účinný zákaz prodeje nových benzinových a naftových vozů v EU od roku 2035 a odmítli pokusy oslabit návrh na urychlení přechodu Evropy na elektrická vozidla.

Pokračování na další straně