Nejvíce zasaženy budou podniky a sektory zaměstnávající pouze nezaměstnané.

Zdravotnictví bude velmi těžce zasaženo výše zmíněným úbytkem personálu spojeným se zvýšenými nároky na něj kladenými, protože onemocní miliony vyšinutých lidí.

Mnoho mladých lidí, kteří jsou nyní očkovaní, bude trpět celoživotními chorobami ve větší či menší míře, bezdětnými partnerskými vztahy a kratší očekávanou délkou života.

Miliony znechucených se spojí s nezkušenými, protože vládní politici, ministři a byrokraté a jejich spolupracovníci, kteří nutí nastražené pseudo vakcíny, jsou uznáváni jako skuteční viníci a společný nepřítel. A tak společný nepřítel, nakonec bez přátel, padne.

Čestní, pokrokoví správci a muži vědy a myšlenek, v současnosti zesměšňovaní a odsuzovaní, konečně vystoupí do popředí, když se lidstvo rozhlédne kolem sebe a zeptá se: „Co teď budeme dělat?“

A zavedou nás – lépe řečeno, budeme si pomáhat všichni – do osvícenějšího a upřímně řečeno méně hloupého věku.

V tomto rodícím se věku, kromě mnoha dalších žádoucích věcí, poctiví vědci podniknou kritické programy výzkumu způsobů, jak napravit škody způsobené milionům lidských bytostí chemickými zbraněmi zesnulé padlé globalistické elity, známé jako „vakcíny“.

A takové prostředky se najdou.

Vytvoří se nový, snesitelnější svět.

A vše nakonec dopadne dobře.

Tak to tak udělejme.

Zdroj:thelibertybeacon.com

1
2