Lidé jsou moudřejší, pokud jde o triky vlády a jejích loutkářů, než Nepřátelé člověka, kteří provádějí tento útok na lidstvo, o který se vyjednávali.

Odpor roste exponenciální rychlostí. Na celém světě lidé opouštějí práci v rozporu s očkovacími povinnostmi.

To samozřejmě povede k nedostatku personálu v mnoha oblastech, zejména v podnikání a sektorech, které prosadily vax mandáty, jako je zdravotnictví, letecké společnosti, armáda a tak dále.

Jak se budou následující týdny a měsíce odvíjet, budeme svědky stálého nárůstu vážných nemocí mezi mrzutými lidmi.

To vytvoří další nedostatek zaměstnanců způsobený absencí a přidá se k těm, které jsou způsobeny ztrátou služeb nevyužitých.

Absence se bude s postupem času zhoršovat, protože čím dál tím více lidí onemocní.

Podniky a sektory, které zaměstnávají zdravější, budou mít značnou výhodu a s největší pravděpodobností přežijí.

Krev darovaná nevaxovanými se stane závazkem a neznečištěná krev darovaná nevaxovanými cennější.

Nevaxovaní se stanou cennějšími a vyhledávanějšími na trhu práce a s větší pravděpodobností získají povýšení, protože přicházejí s menší pravděpodobností vzniku nemocí, které je zdržují od práce.

Pokračování na další straně