Bosna a Hercegovina je rozdělena do několika geotektonických zón. Jak jsou odlišní?

Liší se svou geologickou stavbou, přítomností útvarů a zlomů, které mohou být seismicky aktivní. Tyto různé typy poruch dávají sílu zemětřesení. V Dinaride je jeden typ zlomu, který generuje zemětřesení s očekávanou magnitudou 6 až 6,5.

Jaká jsou nejsilnější zemětřesení, ke kterým došlo v Bosně a Hercegovině? Je to ta, která zasáhla Banjaluku v roce 1969?

Silná zemětřesení byla na území Hercegoviny již dříve. Existují historické záznamy, kdy ještě neexistovala žádná měření, o zemětřesení v oblasti Travnik, které Travnik prakticky zničilo. V oblasti mezi Kakanjem a Busovačou je velká mezera, která ukazuje, že se v nedávné minulosti něco stalo.

Loni a předloni jsme měli několik zemětřesení s epicentrem v Hercegovině. Můžeme mluvit o příčinách tohoto otřesu?

Příčinou zemětřesení na území Bosny a Hercegoviny je podsouvání jadranské mikrodesky pod Dinaridy, tedy pod území Bosny a Hercegoviny. Uvolnění energie přichází spolu s poruchou. Zde zemětřesení dřímají, i když se mohou každou chvíli probudit. Má se za to, že nejnebezpečnější je oblast od Mostaru po Čapljinu.

Pokračování na další straně