Zajímavý a neobvyklý úkol pro logiku a pozornost

Podívejte se pozorně na obrázek. Zobrazuje parkoviště, každé parkovací místo je očíslováno.

Na jednom z parkovacích míst je zaparkováno auto a počet těchto parkovacích míst pokrývá.

Zkuste uhodnout, které číslo se skrývá pod autem.

Dokázali jste na to přijít? Všechno je ve skutečnosti jednodušší, než by se mohlo zdát, možná by stálo za to podívat se na obraz z jiného úhlu.

Níže je správná odpověď!

xx_xx

Správná odpověď:

Toto je číslo 87. 

Rozhodnutí:

Parkovací místa jsou postupně očíslována na číslech 86, 87, 88, 89, 90 a 91. A pod autem je schováno jen číslo 87.

Zdroj:iqformat.life