Abyste zjistili číslo své duše, musíte v tabulce najít den, kdy jste se narodili.

Ve sloupci vedle pak najdete své číslo duše.

Znalost významu čísla duše může být pomůckou při volbě správného povolání nebo při přijetí jiných rozhodnutí.

Co znamená číslo duše

Číslo duše 1.

Jednička je číslo impulzivního člověka, orientovaného na vysoké cíle. Hýbe jím individualismus a ten je také určitým impulsem k jednání.

Když si stanoví cíl, nedokáží lidé s číslem jedna změnit směr a neochvějně směřují vpřed.

Nesnesou při tom žádné omezování a jakékoli překážky odstraňují, jakmile se jen objeví na obzoru. Jedničky jsou nebojácní vůdci, vytrvalí a rozhodní.

Číslo duše 2.

Symbol člověka klidného v chování i řízením. Člověka mírného a taktického, který umí hledat a nacházet kompromisy a neztrácí sebeovládání.

Působí v něm dvě protichůdné založení. Jejich protiváha se ustavičně vyrovnává, což mu umožňuje zachovat klid a rovnováhu.

Bližší mu bude role poradce nebo projektanta, než výkonného pracovníka.

článek pokračuje na další stránce

xx_xx

Číslo duše 3.

Symbol univerzálnosti. V tomto člověku spojuje mužská vůle se ženskou láskou.

Trojka označuje úplnou protikladnost jeho dvou vnitřních součástí.

Číslo tři symbolizuje trojúhelník mezi minulostí, přítomností a budoucností – Zrození, Život a Smrt. Hlavním životním cílem je duchovní růst a pomoc jiným lidem při jejich hledání své cesty a místa v životě.

Číslo duše 4.

Číslo 4 symbolizuje čtyři živly, čtyři roční období a čtyři období života. Tito lidé jsou pracovití, vyrovnaní a uvážliví.

Všeho, co chtějí dosáhnout, dosahují sami.

Při jednání dokáží zaujmout zcela protikladný postoj než druhá strana a přitom jen velmi zřídka dávají najevo emoce.

Přesně zachovávají pravidla a pokyny, zároveň však tíhnout k reformám. Čtyřka předjímá úspěch v technických oblastech.

článek pokračuje na další stránce

xx_xx

Číslo duše 5.

Číslo člověka, který neposedí, usiluje o sebezdokonalení, hledá a nachází nové zkušenosti.

Je to povaha plná nadšení, toužící po dobrodružství a riziku.

Rozhodnutí k činu přichází spontánně a náhle. Jeho život ovládá pozitivní založení, vynalézavost, vtip a radost. Směřuje pouze dopředu a uvažuje pouze o dobrém vyústění všeho, do čeho se pustí. Lidé s číslem pět jsou zpravidla velmi aktivní, dobrodružní a pohybliví.

Číslo duše 6.

Tvůrčí osobnost, symbol rodiny a spojení muže a ženy pro vznik nového života.

Číslo šest symbolizuje také spojení mezi Bohem a Člověkem. Tito lidé jsou spolehliví, čestní a schopní dosáhnout respektu a zlepšení životních podmínek nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Jsou trpěliví, vybaveni od přírody vnitřním magnetismem.

Při uskutečňování svých plánů jsou velmi tvrdí a houževnatí. Zároveň jsou romantičtí, milují umění. Nesnesou žárlivost a nejrůznější svary. Snadno se domluví s každým. Vědí získávat přátele. Domácké typy, šťastné v kruhu svých blízkých a příbuzných.

článek pokračuje na další stránce

xx_xx

Číslo duše 7.

Sedmička patří mezi posvátné čísla. Je symbolem tajemství a znalostí. Odedávna se má za to, že sedmička představuje základ všechny evoluce.

Toto číslo znamená sedm dní v týdnu, sedm barev duhy, sedm not hudební stupnice atd.

Člověk s duševním číslem sedm je tvůrčí osobnost s jistými zvláštnostmi. Má velmi dobře rozvinutou intuici, schopnost analýzy, bohatou fantazii, skvělou představivost. To jsou charakteristické rysy těchto lidí. Zpravidla z jejich řad vycházejí talentovaní výtvarníci, básníci nebo jiní umělci.

Číslo duše 8.

Číslo materiálního úspěchu, lidí spolehlivých, schopných dovést vše k dokonalosti.

Na jedné straně toto číslo symbolizuje totální převrat, revoluci, na druhé náboženskou zaujatost, filozofické myšlení a neodvratnosti daného vývoje, které pohlcují všechna řízení jeho nositele.

Lidé s číslem osm se liší od jiných lidí. Své city skrývají, proto si o nich lidé myslí, co je právě napadne. Jsou spíše osamělí, zřídka nacházejí porozumění u okolí.

V profesionální oblasti je číslo symbolem úspěchu v podnikání, nebojácnosti ve všech životních oblastech, zejména v obchodě a průmyslu. Osmičky jsou lidé nadaní uměním řídit kolektiv. Mají také vynikající administrativní schopnosti.

Číslo duše 9.

Univerzální číslo, nesoucí charakteristické rysy všech jednoduchých čísel. Symbol úspěchu a dokonalosti.

Číslo devět je celoživotním zasvěcením svého nositele, odhaluje mu všechna tajemství života, smrti a znovuzrození. Devítka je vysoce intelektuální osobnost vládnoucí velkou fyzickou silou ve všech jejích podobách.

Je schopná uvolnit a rozvíjet obrovský potenciál. Úspěch nositele devítky spočívá v tvůrčím a uměleckém nadání. Má zázračné magnetické schopnosti.

Hlavním problémem těchto lidí je neznalost cesty, po které mají jít. Často si sami své schopnosti neuvědomují.