Veškerá moudrost japonských lidí je v těchto pořekadlech. Zkuste se nad nimi zamyslet.

1. Vyhýbejte se hlupákům a bláznům.

2. Když si žena usmyslí, projde i skálou.

3. Nezdržujte odcházejícího a nevyhánějte příchozího.

4. Rychle znamená pomalu, ale neustále.

5. Lepší je být nepřítelem dobrého člověka než kamarádem zlého.

6. Neexistují žádní velcí lidé bez obyčejných lidí.

7. Kdo silně touží dostat se nahoru, vymyslí žebřík.

8. Muž a žena by měli být jako ruka a oči: když bolí ruka, oči pláčou, když oči pláčou, ruce otírají slzy.

9. Slunce nezná ty dobré. Slunce nezná ty špatné. Slunce svítí, aniž by chtělo někoho spálit. Chovejte se jako slunce.

10. Moře je tak veliké proto, protože neopovrhuje malými říčkami.

11. I daleká cesta začíná na blízku.

12. Kdo pije, neví, jak víno škodí; kdo nepije, neví, jak prospívá.

13. I kdybyste měli meč použít jen jednou v životě, je třeba ho stále nosit s sebou.

článek pokračuje na další stránce…

xx_xx

14. Krásné květiny nepřináší dobré ovoce.

15. Smutek je jako roztrhané šaty, měl by zůstat doma.

16. Kde je láska, jsou vředy od neštovic stejně krásné jako dolíčky ve tváři.

17. Nikdo nezakopne, když bude ležet v posteli.

18. Jedno dobré slovo může hřát tři zimní měsíce.

19. Pokud je možné problém vyřešit, neměli byste si s ním dělat starosti, pokud se nedá vyřešit, je zbytečné se tím znepokojovat.

20. Když kreslíte větev, musíte slyšet dech větru.

21. Sedmkrát prověř, než budeš pochybovat o nějakém člověku.

22. Udělej vše, co můžeš a ostatní nech na osudu.

23. Nadměrná poctivost hraničí s hloupostí.

24. Štěstí přichází do domu, kde se lidé smějí.

25. Vítězství dosáhne ten, kdo trpí o půl hodiny déle než protivník.

26. Stává se, že list se potápí a kámen plave.

27. Usmívající tvář střela nezasáhne.

28. Studený čaj a studenou rýži lze tolerovat, ale chladný pohled a chladné slovo jsou nesnesitelné.

29. V deseti je to zázračné dítě, ve dvaceti génius a po třicítce obyčejný člověk.

30. Přemýšlej a rozhodni se, a když se rozhodneš, už nepřemýšlej.

31. Zeptat se je člověku stydno minutu, ale nevědět znamená stydět se celý život.

32. Perfektní váza nikdy nevzešla ze špatného mistra.

33. Neboj se trochu se ohnout, více se narovnáš.

34. Hluboké řeky plynou tiše.

35. Pokud se vydáte na cestu na vlastní pěst, to i tisíc překážek bude vypadat jen jako jedna.