Sherlock Holmes a Dr. Watson se vybrali stanovat. Na místě rozložili stan a lehli si zpátky. O několik hodin budí Holmes svého věrného kamaráda.
– Drahý Watson, podívejte se na oblohu a řekněte mi co vidíte.
– Vidím miliony hvězd – odpovídá Watson.
– A co vám to říká?

Pokračování na další straně

xx_xx


Watson přemýšlí a pak říká.
– Z astronomického hlediska bych řekl, že existují miliony galaxií a miliardy planet. Z astrologického pohledu vidím, že saturn je ve znamení lva. Co se času týče, můj odhad je 3:15. Teologicky viděno se ukazuje, že Bůh je všemohoucí a my jsme malí a nepodstatným. Meteorolog by řekl, že zítra budeme mít pěkné počasí. A co říká obloha vám, příteli?
Holmes potřese hlavou.
– Watson, někdo nám ukradl stan.