Bylo nebylo manželům přišlo pozvání na maškarní večírek…

Pokračování na další straně…

xx_xx

Pokračování na další straně…

xx_xx