Manžel leží vedle ženy v posteli. Ona už dřímá, on přeruší ticho otázkou:
– Nechtěla by ses pomilovat, miláčku?
Manželka jen ospale odpoví:

Pokračování na další straně

xx_xx


– Ne, jsem strašně unavená.

Manžel se k ní otočí a říká:
– Drahá, nenech se rušit, já telefonuju.