Pouze 10% lidí může přežít.
Pokud v blízké budoucnosti lidé radikálně nezmění svůj směr, pak konec civilizace přijde velmi rychle.


Vědci se domnívají, že devastace přírodních zdrojů ohrožuje lidstvo nevyhnutelnou smrtí v příštích desetiletích. Nejoptimističtější scénář předpovídá záchranu pouze 10% lidí.

Pokračování na další straně