Hrozí Slovensku blackout – vypnutí země? Premiér Igor Matovič se na středeční tiskovce dotkl i této myšlenky. Víte vůbec, co by tento stav všechno obnášel? Pokud by k tomuto stavu došlo, musel by být vyhlášen výjimečný stav.

 výjimečném stavu se píše iv legislativní, konkrétně v zákoně o bezpečnosti státu v době války, válečného stavu, výjimečného stavu a nouzového stavu (Zákon č. 227/2002 Sb.).

Fungovaly by jen základní služby státu, firmy by zhasla a lidé by byli omezení na svém pohybu. Šlo by takříkajíc o vojenskou disciplínu. Výjimečný stav může na návrh vlády vyhlásit prezident.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Toto může vyžadovat stát během výjimečného stavu

a) omezit nedotknutelnost osoby a jejího soukromí nuceným pobytem v obydlí nebo evakuací na určené místo,
b) uložit pracovní povinnost na zajištění zásobování, udržování pozemních komunikací a železnic, provádění dopravy, provozování vodovodů a kanalizací, výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, výkonu zdravotní péče nebo udržování veřejného pořádku,
c) omezit výkon vlastnického práva k nemovitostem na rozmístění vojáků, příslušníků ozbrojených sborů, zdravotnických zařízení, zásobovacích zařízení, záchranných služeb a na umístění zátarasů a zábran proti davu,
d) omezit výkon vlastnického práva k movitým věcem předáním zbraní a střeliva do povinné úschovy ozbrojených sborů,
e) zakázat vjezd motorových vozidel nebo omezit jejich používání pro soukromé účely a na podnikání,
f) omezit nedotknutelnost obydlí na ubytování evakuovaných osob,
g) omezit doručování poštovních zásilek,
h) omezit svobodu pohybu a pobytu zákazem vycházení v určeném čase,
i) omezit nebo zakázat uplatňování práva pokojně se shromažďovat nebo shromažďování na veřejnosti podmínit povolováním,
j) omezit právo svobodně rozšiřovat informace bez ohledu na hranice státu a svobodu projevu na veřejnosti,
k) podřídit vydávání tisku povolování, obsah tisku a vysílání rozhlasu a televize podřídit zavedením cenzury a zajistit vstup do vysílání rozhlasu a televize spojený s výzvami a informacemi pro obyvatelstvo,
l) zakázat uplatňování práva na stávku.

hem výjimečného stavu:

Zdroj : lewik.org