Zajímá Vás co o Vás prozrazuje vaše jméno a kolik lidí z Česka ho také nosí? Podívejte se v článku.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Pořadí Jméno Četnost (2014)

1. Marie 280 998

2. Jana 268 472

3. Eva 155 511

4. Hana 148 099

5. Anna 138 558

6. Lenka 118 877

7. Kateřina 115 963

8. Věra 114 930

9. Lucie 109 419

10. Alena 107 073

Pokračování na další straně…

xx_xx

Marie

Symboly jména Marie:

milovaná bohem, hořká, kapka moře, krásná

Význam jména Marie:

Význam jména není zcela jednoznačný. Zřejmě pochází z hebrejského jména Mirjam (česky Miriam) s egyptským původem a významem “milovaná Bohem”. Jméno bývá spojováno také s hebrejským slovem “mara” s významem “drsný” či “hořký”.

“Mara” se však může překládat i ze sanskrtu, kde znamená “ničitel”. Z aramejštiny se jméno může překládat jako “kapka moře”, “krásná” nebo “paní”.

Jana

Symboly jména Jana:

bohem daný, milostivý dar boží

Význam jména Jana:

Jana má stejný význam jako Jan. Jan je zkrácená forma jména Johanes, která k nám přišla přes německé Johannes. Základ v hebrejském jazyce je Jochánán “Bůh je milostivý”. První část je zkrácené slovo Jahve “Bůh”, druhá sloveso chanan “smilovat se”.

Eva

Symboly jména Eva:

živá, životodárná, matka života

Význam jména Eva:

Jméno vzniklo z hebrejského slova „chawwá“, což má význam živá.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Hana

Symboly jména Hana:

milostiplná, milostná, líbezná, něžná

Význam jména Hana:

Základem je hebrejské jméno Jochánán. Význam jména je Jahve se smiloval, Jahve se sklonil.

Anna

Symboly jména Anna:

milostná, milostiplná

Význam jména Anna:

Základ vychází z hebrejského channáh, které znamená “milost”, popřípadě “líbezná, milá”.

Lenka

Symboly jména Lenka:

světlo, pochodeň, věž, pocházenící z Magdaly

Význam jména Lenka:

Podle prvního výkladu je Lenka zkráceninou jména Helena, které má významy “světlo” či “pochodeň”. Další výklad se spojuje se jménem Magdalena, které pochází z hebrejštiny a překládá se jako “původem z Magdaly”. Jméno souvisí i s aramejským slovem “magdala”, které má význam věž.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Kateřina

Symboly jména Kateřina:

čistá, cudná, mravná, koruna

Význam jména Kateřina:

Význam jména je z řeckého kathará čistá, přeneseně cudná, neposkvrněná, může pocházet i ze slova hekateros kdo jistě zasahuje cíl. Další výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal koruna.

Věra

Symboly jména Věra:

víra

Význam jména Věra:

Staročeské Viera, stejně jako ruské Věra znamená víra.

Lucie

Symboly jména Lucie:

světlá, zářící

Význam jména Lucie:

ženský tvar k Lucius, pochází od slova lux světlo, význam jména je tedy světlý, zářící, podobný význam má české Jasna s variantou Jasněna.

Alena

Symboly jména Alena:

pocházející z Magdaly, pochodeň, světlo

Význam jména Alena:

Alena je buď latinská odvozenina jména Magdalena – “z Magdaly přicházející”. Nebo odvozenina z řeckého Helena – “pochodeň, světlo”.

Zdroj:vite.press