Děkan Fakulty biologické a lékařské fyziky Moskevského fyzikálního a technologického institutu Alexander Melerzanov se domnívá, že ohniska koronaviru nastanou například ve vlnách, ke zvýšení výskytu obvykle dochází v období podzim-zima. Úplné vítězství nad virem zatím není možné, proto je nutné zajistit kontrolu nad ním, jak se to děje ve vztahu k různým kmenům viru chřipky.

Dne 27. února WHO varovala, že pokud země, ve kterých byl detekován koronavirus SARS-CoV-2, nepřijmou účinná opatření k jeho omezení, pak se situace může kdykoli vymknout kontrole.

Dříve zaměstnanci soukromé Drexel University (Drexel University, Pennsylvania, USA) provedli sérii experimentů využívajících genetické sekvenování a dospěli k závěru, že bakterie a viry  koexistují s lidským tělem z nějakého důvodu, pravděpodobně se účastní všech životních procesů.

Zdroj:esoreiter.ru