Podle poslední zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by mělo být okamžitě eliminováno užívání antibiotik. Výsledky výzkumu zaměřeného na spotřebu léků přinesly znepokojující výsledky.


OECD varuje před nadměrným používáním antibiotik. Ačkoliv jejich užívání zpomaluje infekce a léčí záněty, budou-li i nadále používány v takové míře jako dosud, odolnost vůči nim se bude zvětšovat.

Pokračování na další straně…

xx_xx

“Používáme je více, než je nutné. Sáhneme po nich pokaždé a ne pouze v době ohrožení infekcí. Toto vše se vymstí již v průběhu příštích třiceti let. Lidé budou umírat i na obyčejný zápal plic či v důsledku malých řezných ran a dosud léčitelné infekce se budou šířit až sedminásobně rychleji, než je to teď,” říká šéfka oddělení zdraví při OECD Michele Cecchini.

Mělo by být přijato více opatření, které by řešily hygienu v nemocnicích, odkud se často infekce šíří. Počet úmrtí na celém světě, jež zapříčiní rezistence na antibiotika, se do roku 2040 navýší až o více než dva miliony osob ve všech věkových kategoriích v 33 zemích.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Lidé na dříve vyléčitelné infekce umírají už nyní. V roce 2010 například zemřelo v Evropě na následky infekcí 11 000 lidí a v roce 2015 to bylo už 33 000. Odolnost vůči antibiotikům je čím dál tím větší. Nejen, že jsou ve větší míře podávána lidem, ale také hospodářským zvířatům, která se stávají součástí potravinového řetězce.

OECD tvrdí, že země musí vynaložit více financí na opatření pro ochranu zdraví a nespoléhat se pouze na tato léčiva. Ve zprávě je také uvedeno, že pokud by se rozpočet každého státu na preventivní zdravotní péči navýšil pouze o dva dolary na osobu, snížilo by to rezistenci na antibiotika o 75% a prognózy úmrtí by klesly ve velké míře.

Zdroj:prask