IPC potvrzuje korelaci mezi očkováním a úmrtím: „Existuje silná korelace mezi počtem očkovaných osob denně a počtem úmrtí denně, v rozmezí až 10 dnů, ve všech věkových skupinách.“

Také odhaluje, že „riziko úmrtnosti po druhé vakcíně je větší než riziko úmrtnosti po první vakcíně“.

Smrt však není jediným rizikem spojeným s očkováním. „K datu zveřejnění zprávy bylo Výboru pro civilní vyšetřování doručeno 2066 hlášení o nežádoucích příhodách a data stále přicházejí.“ Tyto zprávy naznačují poškození téměř každého orgánu v lidském těle … Naše analýza odhalila relativně vysokou míru poškození srdce, přičemž u mladých lidí do 40 let se vyskytlo 26 procent všech srdečních příhod, přičemž nejčastější diagnóza je v těchto případech myositida nebo perikarditida. Vyskytla se také vysoká míra masivního vaginálního krvácení, neurologického poranění a poškození systémů kůže a kostí. Je třeba poznamenat, že značný počet hlášení nežádoucích účinků souvisí přímo nebo nepřímo s hyperkoagulabilitou (infarktem),

Zdroj:mpr21.info