Když mluvíme o věku, obvykle máme na mysli 3 obecné typy věku.

Prvním typem je „chronologický věk“. Jde o nejzákladnější věk a udává počet let, po které jste doposud žili.

Druhým typem je „biologický věk“ a poukazuje na to, v jakém stavu se nachází vaše fyzické tělo, tedy jak moc je opotřebované.

Třetím typem je „mentální věk“, který vypovídá o tom, v jakém stavu se nachází vaše mysl. Vyjadřuje, na jaký věk se duševně cítíte.

Statistika ukazuje, že každý z těchto typů věku je u každého člověka rozdílný a liší se u různých lidí.

Zde je již test, který vám prozradí skutečný věk vašeho mozku (tedy váš mentální věk). Vyberte si z každého obrázku jednu odpověď a zapište si ji na papír.

Na konci najdete počet bodů pro každou odpověď. Vaše body si spočítejte a zjistěte, jaký je váš mentální věk.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

Obrázek č. 3

Obrázek č. 4

Obrázek č. 5

Obrázek č. 6

Obrázek č. 7

Obrázek č. 8

Pokračování na další straně…

xx_xx

Počty bodů pro jednotlivé odpovědi
Obrázek č. 1: A = 4, B = 5, C = 1, D = 2, E = 3

Obrázek č. 2: A = 5, B = 0

Obrázek č. 3: A = 3, B = 2, C = 4, D = 1

Obrázek č. 4: A = 1, B = 4, C = 5, D = 3, E = 2

Obrázek č. 5: A = 4, B = 2, C = 1, D = 5, E = 3

Obrázek č. 6: A = 2, B = 4, C = 5, D = 1, E = 6, F = 3

Obrázek č. 7: A = 2, B = 4, C = 3, D = 5, E = 1

Obrázek č. 8: A = 3, B = 2, C = 1, D = 5, E = 4

Výsledek:
Nyní si spočítejte všechny body a zjistěte váš výsledek.

7 – 12 bodů
Pokud jste získali 7 až 12 bodů, určitě je vám méně než 20 let. Jste volnomyšlenkář, svobodný duchem, v srdci teenagerem.

13 – 20 bodů
Pokud jste získali 13 až 20 bodů, váš mentální věk se pohybuje mezi 20 a 29 let. Jste plní života, extrémně aktivní a kreativní. A ano, jste už dospělí.

21 – 28 bodů
Pokud máte 21 až 28 bodů, váš mentální věk se pohybuje mezi 30 až 39 let. Určitě jste stále aktivní a zvědaví na nové či odlišné věcí. Jste také velmi pozorní a zodpovědní.

29 – 35 bodů
V případě, že jste dosáhli 29 až 35 bodů, pak se váš mentální věk pohybuje mezi 40 až 49 let. Máte to, čemu se říká životní zkušenosti a zralost. Skutečně víte, jak žít svůj život.

36 – 40 bodů
Když jste dosáhli 36 až 40 bodů, mentálně jste nad 50 let. Jste klidní a moudří. Umíte ocenit dobré věci v životě.

Zdroj:Mocvedomi