Díky své úžasné pozornosti Sherlock Holmes vyřešil zločiny, ve kterých, zdá se, nebyla jediná stopa. Všímání malých detailů je užitečná kvalita. V tomto článku najdete ilustrace, které nevyžadují znalosti matematiky nebo jiných věd, ale budou výzvou pro vaše pozorování.

Na každém obrázku je jedna nepřesnost. Jak rychle to najdete?

1. Městská doprava

2. Desktop

Pokračování na další straně

xx_xx

3. Vstup do obchodu

4. Tábor v tajze

5. Boty na chodbě

6. Vážka

7. Zastávka autobusu (na tomto obrázku jsou 2 nesrovnalosti)

Kolik správných odpovědí našli?

Zdroj:adme.ru