Spolehlivý, důvěryhodný Beran (21.3. – 20.4.)

Pokud toužíte po příteli, který vás nikdy nezradí, neopustí v těžké chvíli a za žádných okolností, hledejte mezi Berany! V mimořádné situaci se Beran ujme vedení, vytáhne vás ze zmatků a umožní vám vítězně odkráčet. Vaši prosbu nikdy nenechá bez povšimnutí. A to i v případě, jde-li o nějakou povážlivou žádost.

Beran se zbytečně na nic neptá. Kvůli příteli půjde světa kraj, bude trpět nouzi a kruté zacházení. Pokud je bude muset snášet kvůli přátelství, bude to Beran brát jako radost. Přesto však v některých případech má Beranova oddanost svá slabá místa.

Beran dokáže být paličatý. Je schopen se zarytou umíněností strkat hlavu do nějakého podniku, který ve skutečnosti přináší škodu jemu i všem ostatním, a nedá se ničím a nikým zastavit. Jestliže Beran propadne nějaké utkvělé myšlence, nic ho od ní neodvrátí. Nesnáší rady, netrpí kritiku. Pokud chcete prospět svému beranímu příteli, pokuste se ho postrčit směrem k větší umírněnosti pokud jde o odmítání hlasu rozumu: rad a kritiky. Kdyby se vám to podařilo, dostalo by se vašemu přátelství nového smyslu a Beran by nepochybně projevil své nejkrásnější vlastnosti: něžné přátelství a víru, že všechno dobře dopadne, ať jsou okolnosti jakékoli.

Pokračování na další straně..

xx_xx

Otevřený Býk (21.4.- 20.5.)

Býk miluje život, je rád, může-li zářit spokojeností. S lidmi se snadno domluví, lehko získává přátele a velmi si jich považuje. Býk je pod ochranou Venuše a jeho druhou přirozeností je láska k bližním a uctívání krásy ve všech jejích projevech. Je pravdou, že láska plodí opět lásku, proto také milující Býkovo srdce probouzí lásku v v srdcích jiných lidí, a proto si také Býk získává spíš věrné přátele, než pouhé známé. Býk vyniká svou výjimečností.Jeho přátelé si však v žádném případě nespletou výjimečnost s chlubivostí. Býkova převaha je zaměřena na pomoc přátelům.

Někdy dokáže být Býk neuvěřitelně tvrdohlavý. Většinou je laskavý a klidný, občas však u něho dochází k emocionálnímu výbuchu. Kdo urazí Býka v jeho citech, dotkne se jeho hrdosti. Býk se ocitá v depresi, odmítá naslouchat hlasu rozumu a vzniká možnost ztráty jeho přátelství. Je nezbytné věci vyjasnit a snažit se společně přijít příčině konfliktu na kloub. Zacházejte s Býkem tak něžně, jak je jen možné, dávejte mu najevo vlídnost a něhu. Nikdy Býka nepopichujte, protože to vám odpustit nedokáže.

Pokračování na další straně..

xx_xx

Prospěšní Blíženci (21.5.21.6.)

Věcné kvality Blíženců se snad ani nedají docenit. Jejich rady jsou neobyčejně cenné. Blíženci se nikdy nezastavují v půli cesty a co začali, dotáhnout do konce. Ovšem pokud jde o náklady na takový postup, buďte ostražití. Blíženec jde vpřed hlava nehlava a co to stojí, to je pro něj maličkost.

Peníze nehrají v životě Blíženců velkou roli. Nabídnete-li Blíženci oplátkou za prokázanou službu peníze, můžete ho urazit. Nejhlavnější pro něj je cítit se potřebný blízkým lidem. Řekněte mu pár uznalých slov a vyjádřete vděčnost za prokázanou pomoc – to pro něj bude mít cenu zlata. Chcete-li si uchovat Blížencovo přátelství, vynaložte jisté úsilí – pro svoji nestálost Blíženci často ztrácejí přátele, kteří nehodlají akceptovat jejich nároky v oblasti zábavy a rozmanitosti životních aktivit. To je totiž charakteristický rys lidí zrozených ve znamení Blíženců. Jsou zvyklí dělat několik věcí najednou a nacházejí v tom přímo zalíbení. K přátelům bývají příliš nároční a jejich přátelský vztah přijde občas draho.

Tak či tak, Blíženci vždycky upoutají, jsou velmi zábavní a jejich veselí vám vždycky zvedne náladu.

Pohostinný Rak (22.6.- 22.7.)

Chcete-li být přijati šťastnou, dobrosrdečnou domácností jako člen rodiny, vyberte si za přítele Raka. V Rakově domě se ze všeho nejvýš hodnotí věrnost rodinnému krbu. Můžete se tu dozvědět mnoho nového, ať už jde o poslední světové události nebo novou anekdotu.

Račí přátelé vládnou obrovským tvůrčím potenciálem, o který jsou vždycky ochotni se podělit. Obvykle je to tak, že Rak vám nabídne myšlenku – uvést ji do života musíte sami. Rak zbožňuje tvorbu myšlenek, ale nehodlá se trápit detaily. Pokud má vůbec nedostatky, pak to, že rád vzpomíná na minulost a dokáže se vzbouřit proti snahám nahradit minulé novým. Je schopen se kvůli tomu užírat, ale nevzdá se, jen se bude vyhýbavě vymlouvat na svou nešikovnost.

Rak je jedním z nejpohostinnějších lidí na světě. Dobré jídlo miluje natolik, že je schopen poškodit vlastní zdraví. Nejlepší způsob, jak se Rakovi odvděčit za jeho pohostinnost, je připravit bohatou tabuli, pozvat další přátele a společně hodovat. Podle Rakova názoru právě vynikající jídlo dokáže otevřít duši každého člověka a splnit každé přání. Pokud toužíte po skutečné sympatii a upřímném porozumění, hledejte si za přítele Raka!

Pokračování na další straně..

xx_xx

Udatný Lev (23.7.-22.8.)

Hledáte-li přítele, který by s vámi sdílel slabost pro tichý a klidný život, není Lev kamarád pro vás. Je příliš ponořen do věčného víru hledání nových zážitků, dobrodružství a zábav všeho druhu, včetně milostných afér. Jestliže se Lev rozhodne vyjít vstříc vrtochům a rozmarům svých dětí, je na to neobyčejně pyšný a je si jist, že o tom musejí vědět všichni. Být nějak přehnaně skromný Lev zkrátka nedokáže. Zato je vybaven nevšedními, odvážnými názory a prakticitou. Lev vám dokáže svou odvahou zachránit život; nesmíte však zapomenout ho za to vynést až do nebe. Neuchylujte se nicméně k nějakému vulgárnímu lichocení, abyste ho nezkazili… Lev totiž chválu zbožňuje.

Ješitnost je Lvu vrozena, ale nikomu neškodí. Kritizovat ho nemá smysl, raději ho lehce pochvalte – dosáhnete lepších výsledků. Ke lvím slibům zaujměte spíše skeptický postoj, Lev na ně velmi často zapomíná, ačkoli opakovaně slibuje jejich splnění. Lev nezná strach, proto mít ho za přítele je neobyčejně cenné v případě uzavírání různých dohod nebo organizace setkání s vlivnými osobami. Ani nejvýše postavení lidé na světě nemohou Lva uvést do rozpaků.

Pracovitá a šikovná Panna (23.8.-22.září)

Panna dokáže být opravdovým přítelem, může se však také stát protivníkem schopným vyvést soupeře z míry, přimět ho, aby se s ní utkal a pak zařadil zpátečku, zatím co Panna usedne na lavici vítězů. Nesnáší nevýraznost, ochablost a pasivitu. Zrozenci Panny vědí, co chtějí a jak toho dosáhnout – to je povahový rys, který má velký význam pro ty, kdo potřebují pomoc. Naslouchejte radám Panny a práce vám půjde sama od ruky, přičemž její kvalita nijak neutrpí. S Pannou se můžete podělit o své žaly a smutky a buďte si jisti, že po rozhovoru s ní vám ze srdce spadne pořádný kámen. Panna jde na kořen problému a nalezne řešení, které skoncuje s každou obavou. Svým založením jsou zrozenci Panny vynalézaví, ve všem úspěšní lidé, pro které je velmi důležité vyřešit problém až do konce, aby mohli obrátit v životní knize novou stránku.

Pokud se k vám naopak Panna obrátí s prosbou o radu či pomoc, přistupujte k věci opravdu vážně, neboť Panna je velmi obezřetná, k vaší radě bude přistupovat zdrženlivě, a to by mohlo vést mezi vámi ke z zbytečným třenicím. Někdy Panna přenese svůj neklid i na jiné lidi Pakliže se jí zdá, že přátelé nemají dost respektu k jejím pochybám, může se Panna i rozzlobit. Nevěnujte tomu zvláštní pozornost, zvláště je-li to rozhořčení bezdůvodné. Význam nepřikládejte ani občasné Pannině chtivosti pokud jde o finance. Není to konec konců její hlavní rys. Hlavní je to, že budete-li potřebovat pomoc, Panna bude po vašem boku a zcela při věci. Nikdy nebudete muset litovat, že jste uposlechli její starostlivé rady.

Pokračování na další straně..

xx_xx

Spokojené Váhy (23.9.-22.10.)

Lidé zrození ve znamení Vah byli obdařeni opravdu mnoha talenty. Krom jiného dokážou hluboko proniknout do cizích problémů. Jejich velké srdce je vybízí jít na pomoc a uklidnit; jejich výdrž nemá konce, jsou proslulí svou láskou ke kráse pro krásu samou a jejich schopnost působit na lidi jim můžeme jenom závidět. Pokud Váhy přijímají souhlasně vaši snahu stát se jejich přítelem, nenajdete jim rovného. Přesto však mají jeden dosti závažný nedostatek, který přátelství často poškodí. Váhy vždycky mají za to, že jejich názor je ten nejsprávnější ať si kdo chce říká co chce. Občas projevují vysloveně neúctu ke snaze někoho jiného vyslovit svůj názor. Ze všeho nejraději sehrávají Váhy roli prostředníka, mírotvorce. Neochvějně se snaží zaujmout obě stanoviska, než vůbec přijdou se svým vlastním názorem. V důsledku toho strany sporu nemívají dost trpělivosti čekat, zlobí se a projevují Vahám neúctu. To je pro Váhy, symbol mírové rovnováhy, velice těžko snesitelné. Svářící se strany jsou občas dokonce schopny spojit se proti mírotvorci.

Obvykle je však těžké zlobit se na Váhy nějak dlouho, protože lidé zrození v tomto znamení jsou svou přirozeností dobrosrdeční a rádi ocení spokojenost, kterou zajistili těm, komu pomohli. Na rozdíl od Voltairových hrdinů jsou Váhy bez ironie přesvědčeny, že „všechno je co nejlépe zařízeno v tomto nejlepším ze všech možných světů“. Když věci nejdou dobře a svět se noří do šedivých tónů, je ze všeho nejlíp obrátit se jako na přítele na Váhy. Zvednou vám náladu, stíny a šeď zmizí jako mávnutím kouzelného proutku.

Aktivní a energický Šír (23.10.-21.11.)

V optimistickém Štírově slovníku slovo „nemohu“ neexistuje. Štír je pevně přesvědčen, že všechno na světě je možné, pokud do splnění úkolu zapojí srdce i vůli. A ve většině případů má pravdu. Váš štíří přítel si obvykle se všemi úkoly poradí a všechno má tip-ťop, neboť je neobyčejně praktický. Chaos, nezávaznost a neurčitost nesnáší, je možná až příliš akurátní. Zároveň je mu však vlastní uvolněnost, svobodymyslnost a nezávislost.

Po práci si Štír rád dopřeje trochu pohody s přáteli a jejich setkání bývají obvykle velmi veselá. Zasloužené potěšení bere Štír jako své právo a privilegium. Vždycky bude usilovat o to, aby se na jeho snahu pobavit a přinést potěšení také druhým nezapomnělo. Jestliže je tato jejich snaha náležitě oceněna, je to pro Štíry svátek. Vždyť to je právě ten stimul, o který usilují.

Chcete-li však svého přítele Štíra vidět vždycky šťastného, pozor na spory. Štír totiž bytostně nesnáší, nemá-li poslední slovo on. Takže i malé neshody v sobě skrývají velké nebezpečí pro přátelský vztah. Štír je vznětlivý, nesnášenlivý k názoru druhého a pokud byste ho nedokázali včas uchlácholit, je schopen nicotný spor změnit v tvrdou hádku a vzájemné obviňování.

Pokračování na další straně..

xx_xx

Radostný Střelec (22.11.-21.12.)

Heslo „Když to nevyšlo jednou, vyjde to podruhé“ bylo zřejmě stvořeno pro Střelce. Zrozenci Střelce jdou tak rozhodným způsobem k cíli – ať už jde o byznys nebo milostný vztah – že bez ohledu na počet ran, který jim osud zasadí, Střelci se vždycky znovu postaví na nohy a začnou znovu od začátku, s ještě větší rozhodností. Hořkost přežívá Střelec díky humoru a bere ji jako svého druhu zkoušku. Všechno je pro něj zážitek, dobrodružství – a to, co ho čeká tam vpředu, může být ještě více uchvacující.

Střelec jako přítel působí jako magnet přitahující náklonnost a úctu. Může se snad někomu nezamlouvat vždycky srdečný a optimistický člověk, který přijímá každou ránu i úsměšek a žádá o přídavek? Už jenom za to musíme Střelci odpustit jeho jistou netrpělivost, jeho zuřivé úsilí „někam se ještě podívat“ nebo „ještě si něco vyzkoušet“. Střelec je obvykle spontánní, impulsivní, je idealista a velký altruista. Dokáže být přítelem veškerému lidstvu. Je připraven jít okamžitě na pomoc každému, kdo to potřebuje. Zde se však kryje jedno malé „ale“. Střelec je velice neobezřetný. Jinak řečeno, nedokáže v klidu a rozvážně zvolit nejlepší postup. Dal by se o tom dlouze a bezvýsledně vést spor, jisté však je jedno: sledováním jeho způsobu jednání se dá v zaníceném boji proti zlu dojít až ke zbytečným krajnostem a obětem.

Přitom je Střelec milující a něžný přítel. Pokud je mu opláceno stejně, nenechá přítele v úzkých za žádných okolností. Střelec je vedoucí typ – i když zůstává přítelem, může se pro jiné stát i stimulem a inspirací, aby se projevili jinak a nově.

Praktický Kozoroh (22.12.-19.1.)

Máte-li za přítele Kozoroha, můžete se něj naprosto spolehnout. Do nejmenších podrobností pronikne do vašeho problému. Miluje dostat se k jádru pudla, ať jde o cokoli. Pro ty, kdo naslouchají jeho radám, je to neobyčejně cenná vlastnost. Kozoroh chce vždycky vědět PROČ. Jestliže zná odpověď, vyvine veškerý svůj organizátorský talent k tomu, aby všechno náležitě uspořádal.

Nebude nejvhodnějším přítelem pro ty, kdo neodpovídají jeho vysokým standardům, nebo pro ty, kdo nejsou do té míry jako on přizpůsobeni a odhodláni k boji. Kozorozi v dětském věku mají zpravidla drsný a nesmiřitelný vztah k méně nadaným lidem. V lásce dokáže být Kozoroh egoista. Je pro něj neobyčejně těžké odpustit partnerovi jeho chyby.

Kozoroh také dokáže být natolik spokojen s přítomným stavem věcí, že zaujme kategoricky negativní postoj k novým přístupům a metodám, ať jde o jakoukoli oblast. Je to jasný konzervativec. Reformátoři a modernisté nemohou v Kozorohovu podporu doufat. Jestliže váš přítel Kozoroh odmítá něco nového, může to dojít až tak daleko, že pokládá za svoji povinnost podniknout všechno, co se dá, aby tomu zabránil. Pokud však se chcete domoci podstaty problému či otázky, zejména jde-li o finance nebo podnikání, lepšího rádce, než je Kozoroh, nenajdete.

Altruista Vodnář (20.1.-18.2.)

Vodnář je ztělesněním přátelství. Proto se přátelí s těmi nejrůznějšími lidmi. Má tak velké srdce, že by je nejraději dal všem. Všem přeje jenom dobré. Lidé narození ve znamení Vodnáře byli vždy pokládáni za největší altruisty. Přání pomáhat jiným se u nich projevuje od raného dětského věku a uchová se až do vysokého stáří. Vodnář zkrátka jiný být nedokáže. Vždycky věnuje větší pozornost jiným, nežli sobě.

Tento Vodnářův rys je kompenzován dalšími jeho vrozenými danostmi. Vodnář je rozený byznysmen. Díky svým praktickým vlohám nikdy neopomíjí materiální stránky života. Mějme však na paměti, že Vodnářova pomoc zdaleka nebývá nezištná. Jestliže se jiní nevejdou do jeho plánů, nemohou s jeho pomocí a podporou počítat. Na druhé straně je Vodnář schopen spolucítit s jinými, zvláště s těmi, kdo si to nezaslouží a neumějí odpovědět stejně. Budoucnost ho přitom nijak zvlášť nevzrušuje. Má za to, že časem se mu tato jeho snaha vrátí, neboť život je dozajista řízen hvězdami. A tato víra je pro Vodnáře určitě dobrá, protože učit se na vlastních zkušenostech moc neumí. Je schopen se zmýlit a udělat stejnou chybu znovu, protože se nedokázal poučit. A to ne jenom jednou.

Oddané Ryby (19.2.-20.3.)

Ať jste vzděláni sebevíc, od přítele narozeného v Rybách se můžete mnohému naučit. Ryby žijí pouze studiem. Vůbec si nepřipouštějí myšlenku, že by se někdy v životě mohly přestat učit. Ani blízkost smrti je v tom nezastaví. Ryby věří v budoucnost. Nejen že je okouzluje, ale také inspiruje. Tato inspirace se přenáší na každého, kdo se s Rybami přátelí. Rodinný život s nimi je díky tomu klidný a šťastný, prostý nějakých malicherných sporů, které často trápí jiné rodiny. Ze všeho nejvíc na světě Ryby milují mír a usilují o něj všemožným způsobem.

Proto je také těžko představitelná hádka s přítelem zrozeným v Rybách. Zbytečné hádky jsou rybí povaze cizí. Spor dokážou vést pouze v případě vyjádření různosti názorů týkajících se znalostí. Díky tomuto hlavnímu povahovému rysu jsou Ryby schopny vidět to, co jiní nevidí a porozumět, co se děje v duši každého člověka.

Není divu, že Ryby věčně zabrané do myšlenek mají sklon odkládat některé věci a kvůli tomu neplnit to, co i opakovaně slíbily. Ryby jsou nepraktické, to je hlavní důvod. Občas je to důvodem nevůle mezi vámi a přítelem narozeným v Rybách. Nevůle však není nejlepší způsob, protože Ryby na takovou situaci obvykle reagují ještě více odtažitým přístupem k praktickému problému. Nedorozumění se prohlubuje a může způsobit vašemu přátelství zbytečné velké škody.

Přítele v Rybách je třeba si cenit. V těžkých chvílích vás dokáže rozptýlit, dodat vám ducha. Je zdrojem romantiky a fantazie. Oceňte tyto rybí rysy spolu s dalšími schopnostmi a náležitě si považujte moudrost lidí zrozených v Rybách.

Zdroj:pronaladu