Máte někdy pocit, že se váš život odvíjí způsobem, který nemůžete ovlivnit? Vaše sluneční znamení je klíč k pochopení karmy z minulých životů. Když budete vědět, co vám je předurčeno, můžete získat kontrolu nad svým životem.

Osud

Éter (jinak nazvaný i duch) je ten nejdůležitější. Spojují se v něm všechny živly, je z nich tvořen a živly jsou zas tvořeny z něj.

Je to vztah kdy jeden nedokáže existovat bez druhého. Živly ovlivňují všechny věci kolem, přírodu i lidi.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Číslo 8 a 9

Pokud jste se narodili v roce s čísly končícími na 8 nebo 9, tak vás ovlivňuje Zemi. Tento živel je jedním ze základních, je citelný zejména pro ženy, protože je dárcem života.

Lidé, na kterých ovlivňuje jsou tvůrčí a mají velmi dobrou představivost. Země je, z hlediska magie, projev podstatnosti, takže pro tyto lidi je typická touha po blahobytu

.Pokračování na další straně…

xx_xx

Číslo 6 – 7

Pro lidi s koncovkou 6 a 7 je charakteristický Oheň. Tento živel apeluje naopak na právě mužské pohlaví. Představuje ochranu a sílu. Lidí, které ovlivňuje jsou vášnivý a velmi energický.

Do všeho se pouštějí, lidově řečeno, po hlavě a když se jednou pro něco rozhodnou je velmi těžké vymluvit jim to.

Typickou barvou je červená nebo různé blízké odstíny této barvy, čili oranžová, žlutá, či karmínová.

Číslo 5 – 4

Dalšími číslicemi, na které se může končit váš rok narození jsou 5 a 4. Tyto číslo jsou typické pro živel Dřevo.

Dřevo jako živel, má původ v japonské kultuře. Také znamená lidskou tvořivost, je velkým milovníkem svobody, ale kvůli správné osobě je ochoten vzdát se všeho.

Tito lidé jsou také empatický a nemají problém pomoci. Jsou rodinně založený a ve všechno hledají rovnováhu.

Pokračování na další straně

xx_xx

Číslo 3 – 2
3 a 2 jsou symbolickými čísly pro Vodu. Voda odjakživa prezentuje proměnu, očistu. Lidé, pro které je typický tento živel jsou velmi duševně založení.

Nemají problém i hodiny přemýšlet o životě a jeho smyslu. Jsou to umělci s nekonečnou fantazií, rádi přemýšlejí, ale nevýhodou je, že občas svým nadměrným přemýšlením nejednou vytvoří problém i tak, kde není.

Nejčastěji svůj talent uplatňují v hudbě nebo malířství.

Číslo 0 – 1
Posledními číslicemi 0 a 1. Spojují se s posledním živlem, kterým je Kov. Tento, stejně jako Dřevo, pochází z japonské kultury.

Těchto lidí vystihuje hned několik vlastností. Mezi ty nejdominantnější patří dynamičnost, síla, iniciativu. Nicméně jsou i velmi důvěřiví a bezúhonní.

Mezi jejich povahové rysy patří i rozhodnost a ctižádostivost.

Zdroj:Procechy.cz