V jednom z vlaků Poznaň-Gdaňsk se stalo něco, co zůstane v paměti cestujících ještě dlouho. Až vlasy stojí na hlavě. Něco podobného by určitě nikdo z nás nechtěl zažít.

V určité chvíli začal zpod sedadla jednoho z cestujících vylézat hmyz. Žena a její přítel byli v šoku. Okamžitě se obrátili k průvodkyni, ale ta měla zůstat nehybná a doporučit, aby se před vstupem do domu setřásla.

Vše se odehrálo minulou neděli 21. listopadu. Vlak se vydal směrem na Gdaňsk před 17. hodinou. Zdálo se, že je vše v pořádku, ale cestující v jednu chvíli ztuhla, když viděla, co se skrývá pod jejím sedadlem. Byl to malý, oválný, červenohnědý hmyz.

Pokračování na další straně