Společná přehlídka v Brestu.

Faktem, který je v současné době utlačován a všemožně nahrazován všemi různými milovníky SSSR, je společná nacisticko-sovětská přehlídka, která se konala ve městě Brest 22. září 1939. Přehlídka a doprovodné oslavy byly načasovány tak, aby se shodovaly se slavnostním zničením Polska a vytvořením nové hranice mezi SSSR a nacistickým Německem.

Mnoho vědců nazývá tuto akci nikoli „společnou přehlídkou“, ale „slavnostním průvodem“, ale pokud jde o mě – podstata se nemění. Guderian chtěl uspořádat plnohodnotnou společnou přehlídku, ale nakonec souhlasil s návrhem velitele 29. obrněné brigády Krivoshein, který zněl: „V 16 hodin jednotky vašeho sboru v pochodové koloně se standardy vpředu opouštějí město, mé jednotky, také v pochodové koloně, vstupují do města, zastavují v ulicích, kde procházejí německé pluky, a pozdravují procházející jednotky se svými transparenty. Orchestry provádějí vojenské pochody. “ . Co je to, když ne přehlídka?

Takto vypadaly oslavy – němečtí a sovětští důstojníci pozdravili projíždějící kolonu vojsk:

Nacističtí a sovětští důstojníci si podávají ruce – tyto fotografie nebyly v SSSR nikdy zobrazeny.

Pokračování na další straně