Pro Evropu i svět nastaly těžké časy. No pokud lidé budou zodpovědní, můžeme se z těchto špatných časů rychleji dostat. Záleží však na každém jednotllivcovi.

Svět ovládl koronavirus a jedinou možností, jak s ním bojovat, je být zodpovědný a myslet na druhých. Jednou věcí, kterou může udělat každý z nás, je nasadit si na obličej roušku, pokud musíme jít mezi lidi. Druhá důležitá věc je neopustit domů, dokud to není nutné.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Jelikož záleží na každém jednotlivci, aby si uvědomil závažnost situace, je třeba to neustále připomínat. Na leteckém radaru proto kousek od Bratislavy objevil neobvyklý odkaz pro celou Evropu. Rakouský letec se trochu pohrál a při letu vytvořil nápis „Stay home“, tedy „Zůstaň doma“.

Zdroj:Cas.sk