Ukázalo se, že nutkaví „hlodavci“ opustili tuto činnost, když se uvolnili. Při analýze výsledků dospěl psychiatr k závěru, že tento nevzhledný zvyk není způsoben pouze stresem, ale také perfekcionismem.

Podle odborníka nehty obvykle kousají ti, kteří usilují o dokonalost, dobrou organizaci a maximální využití času. Pokud se nudí nebo vidí, že úkol (nebo jeho množství) je pro ně příliš mnoho, znervóznějí, a proto se vzrušují svými nehty.

Jaký je závěr? Úkoly přizpůsobené našim schopnostem a nedostatek nudy nám zajistí krásné ruce.

Zdroj: dreamtime.com

1
2