Harry vydal prohlášení, ve kterém vzdal hold své babičce, královně Alžbětě. BBC  si všimla, že poslal zprávu přes webovou stránku nadace Archewell 

„Když jsme oslavovali život mé babičky, Jejího Veličenstva královny – a nyní truchlíme nad její ztrátou – všichni jsme si vzpomněli na kompas, kterým ukázala cestu tolika lidem a její obětavost také slouží jako dobrý příklad.“

Harryho prohlášení pak nabylo osobního tónu: „Babi, toto poslední rozloučení mě naplňuje velkým smutkem, ale jsem věčně vděčný za všechna naše setkání – od vzpomínek na dětství až po první setkání s tebou jako voják jako můj velitel. -hlavní. První okamžik, kdy jste potkal mou drahou ženu a objal svá milovaná pravnoučata.

Pokračování na další straně