Dále na západ:

Očekávají se však občasné silné bouře ve Francii, Německu a Polsku. Předpokládají se průměrné letní teploty v těchto oblastech, nebude dlouhodobě horko a očekávají se častější srážky. Nevýhodou je, že lokálně se mohou vyskytnout silné krupobití a velmi silné vichřice, zejména v letních odpoledních hodinách a podvečer.

Bouře se nejčastěji vyskytují v jižním Německu, západních Čechách a západním Polsku. Zvyšuje se také riziko možných bleskových povodní na těchto místech.

Na konci sezóny může v západní a střední Evropě na chvíli nastat mírné horko.

Zdroj:AccuWeather.