Proroctví královny ze Sáby se naplňuje před našima očima. Znovu se do popředí dostávají proroctví, která byla v devadesátých letech nesmírně populární. Podle mnoha odborníků královna předpověděla události posledních let velmi přesně…

Časy ukončení

Někteří říkají, že Země se blíží ke konci. Není jasnovidce, který by si nemyslel, že dny lidstva jsou sečteny. Stále více lidí věří, že apokalypsa může přijít každým dnem. Bohužel víra, že se blíží konec světa, přivádí lidi k šílenství. Někteří lidé skončili sami se sebou, protože nevydrželi nervy…

Jedním z nejzajímavějších proroctví o konci světa je vize královny ze Sáby. Jeho slova se po druhé světové válce stala velmi populární. Starověký vládce byl hrdý na dar vidění budoucnosti. Dalo by se říci, že to byl Nostradamus té doby. 

Ve starověkých záznamech čteme, že tajemná Mikalda – královna ze Sáby – přišla na dvůr krále Šalamouna. Žena podnikla pouť do Svaté země z „černošských zemí“. Stejně jako Šalomoun byl proslulý svou moudrostí a rozvážností. Navíc dokázal předvídat budoucí události.

Proroctví královny ze Sáby

Královna vládla zemi v jižní části Arabského poloostrova (dnes v Jemenu). Území jeho státu bylo na druhé straně Rudého moře – na území dnešní Etiopie a Somálska. Postava vládce ze Sáby je zmíněna i v Koránu. Jmenuje se to tam Balqis. Panovníci museli mimo jiné předpovídat narození Ježíše. Shrnul svůj životní příběh a předpověděl, že 1200 let po jeho smrti bude ve světě obdobím válek a katastrof. Oznámil také, že:

Pokračování na další straně

1
2