Dříve nebo později, naši rodiče potřebují naší podporu. Musíme učinit důležité rozhodnutí: buď jim pomůžeme, nebo přeneseme tuto odpovědnost na ostatní. Druhá možnost je samozřejmě mnohem jednodušší. Jste však schopni se zbavit svých rodičů, kteří vás během dětství obklopili obrovskou láskou a péčí?

Muž vzal svého staršího otce do restaurace na chutnou večeři. Otec byl velmi starý a slabý.

Pokračování na další straně

xx_xx

Když jedl, jídlo mu stále padalo na košili a kalhoty. Lidé v místnosti se otáčeli a znechuceně se na něj dívali. Jeho syn však zůstal klidný.

Když skončila večeře, syn opatrně pomohl svému otci vstát a doprovázel ho na záchod. Tam mu očistil kalhoty a košili, jemně rozčesal jeho šedé vlasy a pomohl mu nandat brýle.

Když se vrátili do restaurace, nastalo hromové ticho.

Jediné, co bylo slyšet, byl šepot nespokojenosti ohledně toho, jak jim starý muž kazil chuť k jídlu. Syn zavolal číšníka, aby zaplatil účet. Zaplatil, a když už téměř opustili restauraci, zvedl se od jednoho stolu starší muž a zvolal:

“Pane, zdá se, že jste tu něco zanechal!”

Syn se rozhlédl, poplácal si kapsu a řekl: “Ne, tady jsme nic nezanechali.”

Muž mu odpověděl: “Zanechal jste tu něco pro každého, kdo sedí v této místnosti! Pro všechny chlapce a dívky. Vy jste pro ně tím správným příkladem! Málokdo se dokáže takto zachovat. Moc vás obdivuji!”

Lidé v místnosti se náhle zastavili. Všichni se styděli za své špatné chování.

Koneckonců, jeden z největších čestných osudů, který můžeme zažít, je péče o naše starší rodiče, kteří jsou lidmi, kteří nás vychovávali celý život, dali nám všechen svůj čas. Tito lidé si zaslouží naši nejhlubší úctu.

Starejte se o své rodiče, dali nám život.

ZDROJ:Bidista