Nejdůležitějším faktorem, který buduje mezilidské vztahy, je schopnost být soucitný a pomáhat druhým lidem v nouzi.

Policisté z Hillsborough to dokázali.

Jednoho dne dostali zprávu o krádeži v jednom z obchodů s potravinami v Severní Karolíně. Policisté velmi rychle našli ženu, která tento trestný čin spáchala. Po krátkém rozhovoru prozradila důvod, proč se ke krádeži rozhodla.

Ukázalo se, že její finanční situace je tak složitá, že její tři děti prostě není na světě čím živit.

Už ji prostě nebavilo prosit ostatní o pomoc, protože to stejně skoro nefungovalo. Krádež tedy nebyla způsobena ženinou nenasytností, ale touhou připravit hladovým dětem večeři.

I přesto, že policisté chování ženy velmi dobře chápali, byli nuceni jí uložit pokutu a nařídit vrácení odcizených výrobků. Brzy nato se však policisté znovu vrátili k ženě domů a přinesli jí všechny potraviny, které potřebovala k přežití.

Pokračování na další straně