Nechrání to ani vakcína?

V laboratorních podmínkách se ukázalo, že lambda varianta koronaviru je odolná vůči imunitní obraně vyvinuté vakcínami.

To znamená, že může obejít ochranu poskytovanou protilátkami. Kromě toho byly u lambda identifikovány další dvě mutace, které by mohly vést k rychlejšímu šíření viru, takže varianta lambda by mohla představovat hrozbu pro společnost.

Pokračování na další straně