Astrology background with zodiac wheel astrology natal chart and the four elements of nature

Již více než 450 let není mezi námi, ale jeho názory, odkazy a myšlenky, stále žijí a přetrvávají v nás lidech. Francouzský léčitel, kosmonaut a člověk věnující se alchymií Michel de Nostredame – pro většinu obyvatelstva Země známý jako Nostradamus, byl člověkem, jehož slova a věty figurují v lidské mysli již několik desítek let bez zapomnění.

Rozmach vůdce Německa, buržoazní revoluce ve Francii, ale i současné velké problémy Evropy hrozící a přetrvávající teroristické útoky. Všemi těmito předpověďmi se Nostradamus zapsal do pamětí lidí a také do dějin současného ale i minulého světa. Jak mohl právě on tušit a předpovídat tyto události? To nikdo z nás neví.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Hrozba další světové války?
O třetí světové válce se vypráví v médiích již několik desítek let, zatím však pouze v rámci spekulací a ničím nepodložených faktech. Někteří zainteresovaní lidé tvrdí, že třetí světová válka už trvá a jsme její součástí. Už sám Nostradamus však předpověděl a považoval rok 2018 za ten, který bude způsobovat dalekosáhlé změny pro lidské pokolení a rovněž za rok, kdy se třetí světová válka opravdu začne.

Země galského kohouta a jeho rodné Francie – právě tam se mají uskutečnit začátky bojů třetí světové války, které se odtud rozšíří do ostatních zemí Evropy a budou trvat až do vyčerpání – neuvěřitelných 27 let. To však nebude ani zdaleka jediný problém, se kterým se lidstvo bude muset v nadcházejícím období poprat.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Ničivé přírodní tragédie ještě horší než v minulosti – to je další předpovězena hrozba. Snad nejhorší prognózou je výbuch sopky Vesuv. To však ale zdaleka není jediné místo, kde vzroste seismická aktivita. Předpovězena hrozba platí i pro země Severní Ameriky a dá se říci celého světa – všechny tyto skutečnosti se dají považovat za pohrůžka životního prostředí vůči nám lidem.

Pozitivní charakter jeho předpovědí se týkal především pokroku v medicíně, delšího života obyvatel a vyvíjejícímu se pozitivnímu vztahu mezi člověkem a přírodou – ze strany lidí dojde k vnímání přírody jako vyčerpatelného zdroje. Ale i v těchto předpovědích je jistá možnost pouze hrozeb. Nostradamus přece psal jeho články ve třech jazycích, které přeložit bylo částečně pro vědce namáhavé.

zdroj:  ofigenno.com