The New York Post nedávno citoval zprávu Institutu pro studium války, která zkoumá scénář, kdy je Moldavská republika ovládána Ruskem. Zemi by podle zprávy mohl Kreml využít nejen k nové ofenzivě proti jižní Ukrajině, ale také jako hrozbu pro Rumunsko.

Zmocní se Rusko Moldavské republiky ? Američané vydávají varování pro Rumunsko
Zpráva Ústavu pro studium války proto ukazuje, že Vladimir Putin „nepravděpodobně“ uspěje, pokud doufá, že obsadí ukrajinské pobřeží Černého moře a zřídí pozemní most na moldavské separatistické území, Podněstří.

Experti však upozorňují, že se již objevují zprávy nejen o vysídlení ukrajinského obyvatelstva, ale také o snaze Ruska začlenit nově okupovaná ukrajinská území do ruské veřejné správy, čímž jsou položeny základy trvalé okupace.

Zpráva New York Post také ukazuje, že Vladimir Putin by se mohl pokusit reprodukovat události, které se odehrály na Krymu v roce 2014, vzhledem ke křehkosti Moldavska. Ústav pro studium války poukazuje na to, že Moldavsko se 4 miliony obyvatel není součástí NATO, nemá účinné ozbrojené síly a na jeho území je nelegálně umístěno asi 1500 ruských vojáků.

Pokračování na další straně