Podivný experiment realizoval v roce 2014 mikrobiolog Luke Tennent z australské Canberry, když zkoumal, zda je možné při prdění kontaminovat okolí škodlivými mikroorganismy…

Možná se někteří nad touto možností pousmějí, ale i čínští vědci spojují tuto přirozenou biologickou lidskou činnost se šířením koronavirusu.

Pokračování na další straně

xx_xx

Zvláštní experiment mikrobiologa Luka Tennenta má své kořeny už v roce 2001. Na jeho začátku stála zvědavost nejmenované zdravotní sestry a operační asistentky. Ta se zeptala australského vědce a komentátora Karla “Dr. Karla” Kruszelnickiho, zda může svými tichými větry uvolňovanými během operačního zákroku kontaminovat sterilní operační sál, napsal tehdy odborný časopis Discover. Kruszelnicki tehdy kontaktoval Tennenta a požádal ho, aby v tomto směru provedl výzkum, který vše uvede na pravou míru. A tak mikrobiolog poprosil jednoho ze svých kolegů, aby prdel přímo do dvou Petriho misek ze vzdálenosti pěti centimetrů. Rozdíl byl v tom, že do první z nich si ulevoval v kalhotách a do druhé nahý. Zatímco první miska zůstala čistá, v druhé byly zachyceny bakterie, které v noci vykazovaly určitou aktivitu. To vedlo Tennenta k závěru, že oděv působí jako bariéra pro mikroorganismy šířící se prdění.

Pokračování na další straně

xx_xx

“Dospěli jsme k závěru, že enterické zóna v druhé Petriho misce byla způsobena samotným prdění a prstenec bakterií tvořící se rychlostí prdu obsahoval kožní bakterie. Tato aktivita může roznášet mikroorganismy, ale pouze tehdy, pokud je zdroj nahý,” uvedl Dr. Karl v satirickém dovolenkovém vydání vědeckého magazínu British Medical Journal. Tennent ale dále podotkl, že výsledky experimentu nejsou alarmující, protože ani jeden druh bakterie zachycen v misce nebyl škodlivý. Šlo o bakterie, které se běžně nacházejí například v jogurtu.

Realizátoři experimentu podrobně zkoumány všechny druhy bakterií, které by mohly být šířeny ulevování si. To však udělali čínští vědci, kteří provedli obdobný experiment v lednu tohoto roku. Pekingské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí oznámilo, že oblečení při prdění slouží jako účinná bariéra proti šíření nového koronavirus. Informace přineslo čínské periodikum Global Times.

Zdroj:Topky.sk