Patnáct

Vynálezci a snílci se rodí pod tímto číslem. Od přírody mají mnoho talentů: od technických po poetické, z nichž mnohé lze úspěšně uplatnit v profesi. Často jim však chybí trpělivost a vnitřní disciplína k řešení těch nejtěžších úkolů. Nejsou zvyklí dávat otevřeně najevo svou nelibost, raději mlčí. Jsou extrémně citliví a reagují velmi bolestně na sebemenší kritiku. Zástupci tohoto počtu mají vysoce vyvinutou empatii a soucit – bolest druhého člověka pociťují mnohem citlivěji než většina, je pro ně těžké smířit se se situací útlaku slabých či bezmocných.

Dvacet jedna

Ti, jejichž narozeniny připadají na 21., jsou veselí lidé. Každý den jsou vděční za život a každý přítomný okamžik. Číslo 21 symbolizuje jejich prozaickou povahu. Jsou zaměřeni na úspěch a materiální stránku, ale umí i milovat. Jsou to vynikající ekonomové, bankéři, finančníci. Měli by být pověřeni kompletní správou rodinného rozpočtu. Mají silnou sexuální energii a jejich slabinou je impulzivita.

Třicet jedna

Počet cílevědomých a samostatných lidí. Nenechají si ujít žádnou příležitost, kterou jim život dává. Ve všem, co dělají, lze vysledovat zvláštní individuální styl a kreativitu. Cokoli na sebe vezmou, bude dovedeno k dokonalosti. Tato vlastnost jim pomáhá získat vysoké postavení ve společnosti. Vynikající organizátoři těch nejodvážnějších projektů. Neradi jdou po vyšlapaných cestách, ale stále hledají nové cesty a směry. Cení si stability a loajality. Nesnažte se je oklamat – navždy ztratíte jejich důvěru.