Magnetické bouře mohou ovlivnit lidské zdraví a náladu. Tento jev je charakterizován erupcemi na slunci, což má za následek velké množství nabitých částic ve vesmíru. Jakmile tyto vyrovnávací částice dosáhnou zemské atmosféry, dojde k geomagnetickému zakolísání.

Podle předpovědi Laboratoře rentgenové astronomie Slunce Lebedevova fyzikálního ústavu se v první polovině července nepředpokládají žádné znatelné magnetické oscilace. A po silné magnetické bouři v polovině června se dočkáme poměrně dlouhého odpočinku.

Pokračování na další straně