Ukázalo se, že ženy, u kterých byl diagnostikován syndrom neklidných nohou, měly o 43 procent vyšší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění než ženy, které neměly RLS. Nebyla nalezena žádná souvislost mezi syndromem a úmrtností v důsledku rakoviny nebo jiných příčin.

Zdroj.Lenta

1
2