Skutečná spojení duší nepotřebují žádná slova navíc, jen vědění.. Poznají své vibrace, které obklopují jejich jádro..vnitřní pouto jež přitahuje jednoho člověka k druhému s planoucí intenzivností, intimitě ..ten společný rytmus srdce a sexu,co vyvěrá v extázi smyslů..

Splynou v jeden celek. Jsou uhlíky ze stejného ohně,hvězdným prachem ze stejné hvězdy, jsou ozvěnou jedné lásky..milují se v nespočetně formách, v nespočetně časech, v životě po životě, ve věku, po letech, navždy.. Na věky věků.. Jsou v mysli toho druhého ne jen jako potěšení pro sebe navzájem, ale jako vlastní bytost tvořící jedna druhou..

Chvíle okamžiku, kdy ve vzájemných dotycích, ruce prochází tělem..je to někdo, kdo změní rytmus tvého srdce a melodie jež zní, je jedním nekonečným tancem žití i bytí.. Tvá spřízněná duše je někdo, kdo tě miluje, za to, co jsi, přijímá tě za to, co ti chybí a stále tě tiše vyzývá k růstu..tebe i tvé temné stránky..

Podporuje, motivuje a doplňuje ve vzájemnosti sebe chybějící části.. Je to nejvyšším stav lidské lásky..

Jednota jedné duše ve dvou tělech.. V tom tkví ta pravá intimita, ponoření se do lidské duše 💫💞 duše není tam, kde žije, ale kde miluje..taková láska dává sílu splynout od nekonečna do nekonečna..

Dává ti sílu věřit.. Od ničeho ke všemu.. V naprostém odevzdání se, kdy každý ten okamžik je modlitbou dvou duší..na věky věků.. ♥