Jaká profese by se k vám hodila? Tarotová karta, kterou si vyberete, vám může napovědět. Zaměstnání, které si člověk nedokáže zamilovat, mu nejenom spolehlivě kazí náladu, ale je každodenním těžkým břemenem.

Proč k tomu vlastně dochází? Možná, že sami sebe hned od počátku špatně odhadneme. Kdo si vůbec pamatuje, jak se rozhodl právě pro tohle zaměstnání, pro tuto profesi? A přitom právě tam někde to začíná…

Tarot vám dnes napoví, která práce by se k vám ideálně hodila podle vašeho osobnostního typu. Vyberte si kartu a přečtěte si výklad.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Osmička holí – neustálá aktivita

Jste velkým milovníkem nových zážitků a dobrodružství. I když někdy snad jednáte bez dostatečně pečlivé přípravy. Zbytečně ji opomíjíte, protože i v organizační činnosti lze najít velké potěšení.


Překypujete elánem a nadšením a být v centru bouřlivých událostí je pro vás to pravé. Měl byste si rozhodně najít zaměstnání, které vám nedovolí příliš pasivity.
Profese: profesionální sportovec, organizátor nejrůznějších akcí.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Královna pohárů – zvídavost

Máte velmi mnoho silných vlastností, s nimiž se u jiných jen tak nesetkáme.
Rádi zkoušíte nové věci, rádi se dokonce dopouštíte chyb a hledáte nové cesty, zkoumáte něco nového a nevyzkoušeného.

Potřebujete tedy najít takovou práci a takové prostředí, které vám nebude bránit vymýšlet nové věci, experimentovat s nevyzkoušenými okolnostmi a uplatnit svůj názor na ně.
Profese: pracovník vědy, vynálezce, řídící pracovník, marketolog.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Svět – tvůrčí mysl

Rádi boříte zavedené stereotypy a vytváříte nové věci. Je pro vás životní nutností mít možnost plně vyjádřit a realizovat své myšlenky. Tam, kde si nejvíce cení pevného časového rámce a mnohoúkolovosti jenom utrácíte svůj drahocenný čas a plýtváte svými schopnostmi.


Profese: výtvarník, hudebník, designér nebo spisovatel.

Pokračování na další straně…

Měsíc – pokojný duch

Jste realista s řídícími schopnostmi. Pocit úspěchu se u vás dostaví pouze tehdy, je-li splněno to, co bylo naplánováno. Dáváte přednost usilovné práci na něčem, co má skutečný význam a přinese opravdový užitek.


Nezbytně potřebujete takovou pozici, která vyžaduje organizační schopnosti, třídění a zobecňování poznatků a praktických zkušeností. Nikdy neodmítejte nějakou týmovou práci!


Profese: státní úředník, učitel, pracovník v kanceláři.