Během grilování Ingrid klopýtla a upadla. Bylo jí nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ujišťovala, že je jí dobře a že klopýtla kvůli svým novým a nerozchozeným botám.

Protože byla bledá a chvěla se, pomohli jí očistit se a posadili ji ke stolu s jídlem. Celý zbytek večera byla Ingrid usměvavá a veselá. Manžel Ingrid později zavolal a oznámil všem, že jeho manželka byla hospitalizována. V 23:00 zemřela.

Při grilování utrpěla mozkovou mrtvici. Kdyby její přátelé věděli, jak se dají rozpoznat znaky mrtvice, mohla Ingrid ještě žít. Někteří lidé nezemřou ihned ‚. Zůstanou odkázáni na pomoc druhých s vědomím, že jsou v beznadějné a bezvýchodné situaci.

Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejpozději do 3 hodin od mrtvice, může být zachráněn. Tvrdí, že trik je v tom, nejen rozpoznat a správně diagnostikovat mrtvici, ale i dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři, který jej může ošetřit.

Jak rozpoznat mrtvici  – strana 2

xx_xx

Jak rozpoznat mrtvici

Existují 4 kroky, kterých by se člověk měl držet při rozpoznávání mrtvice. Nejlehčí metoda jak mrtvici rozpoznat, je položit postiženému 4 otázky:

  1. Poprosím postiženého, ​​aby se zasmál (což ale nebude schopen udělat)
  2. Poprosit postiženého, ​​aby řekl lehkou větu, (například: Dnes je venku hezky.)
  3. Poprosit postiženého, ​​aby zvedl obě ruce (což mu nepůjde, nebo jen velmi těžko).
  4. Poprosit postiženého, ​​aby vyplázl jazyk (pokud je jazyk zakřivený a kroutí se ze strany na stranu, je to také znak mrtvice).

Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden z výše vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku. Jeden kardiolog tvrdí, že každý člověk, který přečte tento email a pošle ho dále alespoň dalším dvou lidem, si může být jistý, že bude zachráněn (i díky němu) alespoň jeden lidský život.

Denně nám přichází tolik otravných a nic nehovořících emailů, že bychom mohli alespoň jednou zaplnit síť něčím užitečným, nemyslíte?