Datum narození je něco, co se po celý náš život nezmění. Dnes si řekneme něco o významu těchto čísel. Jediné, co musíte udělat je postupovat podle následujícího vzorce.

Pokud jste se například narodili 19.3.1950, postupujte takto:
19 + 3 + 1950 = 1972
1 + 9 + 7 + 2 = 19
1 + 9 = 10
1 + 0 = 1

Poznámka : Pokud Vám na konci vyšlo číslo 10, zakryjte číslo 0 a zůstane Vám číslo 1.
Toto výsledné číslice znamenají:
# 1 Původce
# 2 usmiřovatel
# 3 Hnací motor každé zábavy
# 4 Konzervativní
# 5 Nekomfortní
# 6 Romantik
# 7 Intelektuál
# 8 střela
# 9 Umělec

Pokračování na další straně…

xx_xx

# 1 – Původce
Původci jsou originální lidé, kteří přirozeně myslí a nové myšlenky k nim přicházejí bez větších obtíží. Někdy se může ale zdát, že jsou tito lidé tak trochu arogantní. Za to však může jejich upřímnost a to, že jen velmi těžko přijímají názory těch druhých.

# 2 – usmiřovatel
Tito lidé se již narodí jako klidní diplomaté. Jsou si velmi dobře vědomi toho, co druzí lidé potřebují a vždy upřednostňují ostatní před sebou. Nemají rádi samotu a velmi si cení pravého přátelství. Navenek mohou působit plaše, ale své sebevědomí najdou jen tak, že se světu otevřou.

# 3 – Hnací motor každé zábavy
Tito lidé jsou tvořiví, zábavné a mají rádi společnost. Jejich život vypadá bezstarostně. Někdy mají problém dotáhnout věci do úspěšného konce. Milují ten pocit, když jsou lidé kolem nich šťastní a veselí a udělají pro to všechno. Někdy se snaží být středem pozornosti a mají sklony k vnímání světa přes nereálný objektiv.

# 4 – Konzervativní
Tito lidé mají často sklony k rutině, z čehož vyplývá i to, že si užívají pořádek. Tvrdě pracují a nebojí se jakékoli „špinavé“ roboty. Milují přírodu a tam se cítí naplněni a svobodní. Občas jsou tvrdohlaví a měly by se celý život učit to, že na sebe nemají být až tak přísný.

Pokračování na další straně…

xx_xx

# 5 – Nekonformní
Tito lidé jsou průzkumníci. Vždy tančí jen na vlastní muziku a mají velké sklony ke kritizování ostatních. V některých případech jen těžko „jednají“ s muži a častokrát raději zůstávají sami. Celý život se učí, jak spolupracovat a komunikovat s lidmi.

# 6 – Romantik
Romantici mají celý život jednu velkou potřebu a to, aby byli šťastní, spokojení za všech okolností. Rodina je pro ně základ a občas mají až příliš velké nutkání starat se io ostatní. Jsou loajální a dobří učitelé. Je důležité, aby se snažili změnit věci, které opravdu změnit dokáží a aby se nesoustředili na věci, které změnit nikdy nemohou.

# 7 – Intelektuál
Tito lidé mají nutkání vždy pátrat po nějakých skrytých věcech a informacích. Když na něco nového přijdou, okamžitě tato zpráva putuje do celého světa. To znamená, že tajemství udržet neví a to i proto, že nedokáží ovládat své emoce. Podle nich jsou však jejich rozhodnutí racionální a logické. O všem rádi a dlouho filozofem.

Pokračování na další straně…

xx_xx

# 8 Střela
Tak toto jsou lidé, kteří chytí každý problém za pačesy a snaží se ho bleskově řešit. Jsou to velcí profesionálové a jejich snaha a úspěchy jsou vysoce ceněné. Na svou práci a výsledky jsou hrdí, ale měly by být opatrní. Pokud budou chtít mít všechno, velmi rychle mohou to vše i ztratit a to právě kvůli své chamtivosti.

# 9 – Umělec
Velcí baviči, vtipní lidé, kteří mají vždy úsměv na rtech a to téměř za každých okolností. Jsou velmi velkorysí a starostliví a rozdali by i to poslední, co mají, jen aby pomohli druhým. Jsou to okouzlující osobnosti a jen zřídka Vám budou cizí. Právě naopak, rychle se s nimi skamarádíte a to kamarádství bude silné. Velcí milovníci, kteří by se ale měli naučit větší nezávislosti.

Zdroj:Trendweb