Mýty severoamerických Indiánů povídají o Velkém Stvořiteli či Velkém Duchu, který přivedl na svět lidí a zvířata. V pověstech řady kmenů žili na Zemi dříve zvířata než lidé a zvířata také pomáhala lidem s příchodem na svět, naučila je lovit i zakládat oheň.

Část lidí dokonce původně zvířaty byla a až později získala lidskou podobu. Každý kmen měl své legendy, jedno však měly společné: velkou úctu k celé přírodě a ke zvířatům zvlášť. Přesvědčení, že každý člověk v sobě nese znaky „svého“ zvířete, vyjadřuje i „indiánský horoskop“:

Vydra
20. ledna – 18. února
Symbol změny k lepšímu, ztělesnění naděje. Totem Vydry přináší životní optimismus, elán, aktivitu a pracovitost. Životní překážky jsou pro Vydru výzvou ke hře, v níž se nehodlá vzdávat. Vydra je pevná, silná, má v každé situaci neutuchající smysl pro humor. Jako společník je všude vítaná a má plno přátel. Snadno navazuje vztahy. Přátel v nouzi neopouští a je jim velkou oporou. Kromě řady nadání má Vydra velmi vyvinutý smysl pro spravedlnost. Nesnese křivdu vůči sobě stejně jako vůči jiným a neváhá se postavit na obranu kohokoliv i proti převaze.

Vydru snadno zaujme něco nového, vrhne se na to se vším zápalem, ale stejně snadno dokáže věc opustit.

Vlk
19. února – 20. března
Totem Vlka je spojován se severem, zimou a nocí. Je to tajemné, tiché a plaché zvíře. Nevyplácí se podceňovat jeho velkou sílu a pevný stisk zubů. Vlci jsou velmi emocionální, jemní a plaší lidé. Nadevše si cení lásky a jsou také schopné hluboké lásky. Své city skrývají a často se drží stranou. Kromě lásky touží Vlk také po nezávislosti – pokud nemá v lásce úspěch, může se stát, že po prvním neúspěchu zůstane navždy sám.

Vlk ví snít, je dobromyslný, srdečný a důvěřivý. Někdy může na svou laskavost a důvěřivost i doplatit. Není však radno dostat Vlka do situace, kdy se cítí ohrožen, ať sám nebo se svou „směska“ – pak neváhá dát najevo všechnu svou sílu. Je vášnivý, štědrý a laskavý. Pokud je odmrštěn, velmi trpí a klidně se může i pomstít

Pokračování na další straně

xx_xx

Sokol
21. března – 19. dubna
Sokol je ztělesněním vzletu, zázračné moci a slunce, symbol vítězství. Totem Sokola přináší na svých křídlech svobodu a záruku vysoké morálky. Lidé v něm narození bývají stateční a pohotoví, schopní bleskové reakce. Neváhají kout železo, dokud je žhavé. Jsou to rození vůdci, schopni najít řešení iv těch nejsložitějších situacích. Nebojí se převzít iniciativu a postavit se do čela.

V moderní době v nich můžeme vidět prototyp úspěšného podnikatele. Sokol nesnáší přetvářku a lež. V takovém případě je velmi tvrdý az konfliktu vychází protivník vydeptán. Nevědí dělat kompromisy a pokud chce něco dosáhnout, chce to ihned. Někdy ho to svádí k ukvapenosti. To platí i pro jeho partnerské vztahy. Bývá samolibý a někdy i trochu povýšen.

Bobr
20. dubna – 20. května
„Vezmi na sebe odpovědnost, přizpůsob se situaci, překonej sám sebe a všechy zachraň“ – to je Bobrov heslo. Indiáni věřili, že Bobr vládne kouzelnou silou, která mu umožňuje stavět složité stavby. Jeho schopnost přizpůsobit si prostředí vlastním potřebám je ohromovala. Bobr je fantastický pracovník: rozvážný, maximálně efektivní, zručný, vynalézavý a zároveň strategicky myslící. Všechny tyto schopnosti slouží Bobrovi k získání jeho zásadního cíle: jistoty. Jistoty domova a bezpečného zázemí. Tento Bobrův cíl i obětavost, s níž k němu směřuje, je často spojován s principem ženství, se smyslem pro rodinu a pevné útočiště. Také jako partner je Bobr rozvážný a nedělá věci zbrkle. Nehodlá riskovat a vztah buduje na pevném základě. Někdy s ním proto bývá i trochu nuda.

Bobr je pracovitý a vytrvalý, neuhýbá z cesty, na níž se vydal. Bývá šetrný a praktický. Problémy mohou nastat, když je Bobr něčím silně zaujatý. Věnuje se věci s veškerou svou úporností a někdy se stává, že si ani nevšimne, že jeho úsilí nepřináší výsledky.

Jelen
21. května – 20. června
Ztělesnění tajemné lesní síly. Bývá spojován s posvátným Stromem života. Umí být nehybným, tichým, moudrým a prozíravým pozorovatelem. Na dálku vycítí jen náznak nejmenšího nebezpečí. Dovede také skvěle promluvit. Je rozený diplomat. Lidé z totemu Jelena bývaly často vyslanci indiánských kmenů při mírových jednáních.

Působí vznešeně a zároveň je velmi milý. Dovede bavit společnost. Snadno se seznamuje, snadno okouzlí. To ho někdy vede k samolibosti a pýše, k povrchnosti ve vztazích a citové nestálosti. Ne vždy je také schopen dovést započatou věc až do konce, uhýbá před překážkami. Ačkoli miluje volné lesní pastviny a nespoutaný pohyb, rád se vždy vrátí tam, kde cítí pevnou podporu a jistotu. Jelenovitých partnerem musí být oddaný a citově stálý jedinec.

Datel
21.června – 21.července
Je symbolem lásky, pokory, obětavosti a trpělivosti. Nesmiřitelný odpůrce chaosu a zloby. S velkým nasazením i sebezapřením usiluje o soulad a dobré vztahy.

V indiánské tradici to nejjemnější a nejtaktnější stvoření. Léčitel, kterému je dáno spatřit skrytou příčinu neduhu. Úplný empatik. Dokonalý posluchač, který vždy bude na vaší straně, až budete potřebovat pomoc. Tyto vlastnosti činí z datle skvělé rodiče, vynikající přátel a spolehlivé partnery. Jsou velmi oddaní a velmi romantičtí. Někdy je datlová péče o partnera až přehnaná a vztah to může zbavit jiskry. Stejně tak péči o dorůstající nebo již dospělé potomky zbavuje mladých svobody, věčné hlídání jim přistříhává křídla a to může vést k jejich nelibosti.

Losos
22. července – 21. srpna
losos symbolizuje sílu osobnosti, nepřekonatelné sebevědomí, nesmírnou energii. Mezi severoamerickými Indiány byli lidé z totemu Lososa často náčelníky, vůdci válečných a loveckých výprav. Indiáni věřili, že tak jak lososa nic nezastaví na jeho cestě proti prérijní dravé řece, tak i člověka zrozeného v lososem totemu nezastaví žádná překážka, žádný odpor, žádný nepřítel.

Sebedůvěra lososích lidí nezná mezí. Jsou to bojovníci, který každý tlak zdolají ještě větším tlakem. Rození vůdci kolektivu, vedoucí pracovníci. Někdy je sebedůvěra zavádí až k pocitu neomylnosti a nadřazenosti. Žijí naplno. Také vztahy prožívají s vervou a nikdy jen tak napůl. Pokud však potkají dobrého partnera, stávají se oddanými a spolehlivými životními druhy. Nesmí však narazit na nepoctivost nebo nefér hru – následoval by rychlý konec.

Medvěd
22. srpna – 21. září
V indiánské tradic nejposvátnější zvíře. Symbol velké síly a neohroženosti, samostatnosti a nezávislosti, ztělesnění silného sexuálního pudu. Je trpělivý, rozvážný, pragmatický a metodický. Svou sílu nijak nepředvádí. Člověka z totemu Medvěda nepoznáte na první pohled. Pokud se však probudí jeho skrytá medvědí síla, jdou všechny žerty stranou. Mocná vnitřní síla bývá provázena velkou tvrdohlavostí.

Medvěd nesnáší rychlé změny situace, často pak chybuje. Dopřejte mu čas na řešení a nic ho nepřemůže. Medvědí lidé mluví hlasem rozumu a logiky. Jsou rozumní a praktičtí, což z nich dělá oblíbených obchodních partnerů. Zároveň bývají skromní a trochu stydliví. Někdy mají sklon dosahovat pořádku tvrdou rukou. V atmosféře lásky se z nich však stávají lidé plní laskavosti a štědrosti. Pro svou zdrženlivost a trpělivost bývají skvělými učiteli a duchovními vůdci.

Havran
22. září – 22. října
Na rozdíl od evropské tradice je havran v severoamerické indiánské kultuře symbolem idealismu a společenského bytí. Má schopnost podívat lidskou duši skrz naskrz a zjistit, co ji trápí. Umí léčit a vracet do života.

Havraní lidé mají často schopnosti ideových vůdců a kazatelů. Dokáží strhnout a vdechnout nadšení pro ideál. Umí se výborně pohybovat ve velké skupině, cítí se v ní jistě a sebevědomě. Jsou tvůrčími lidmi. Mají diplomatické nadání. Nesnášejí spory a zručně je likvidují. Pokud je Havran odtržen od skupiny, může z něj vyrůst tichý a romantický tvor. Ve vhodnou chvíli se ale stejně projeví jeho společenské vlohy. Havraní lidé si vše pečlivě přemýšlejí a spěchat na ně s názorem či odpovědí nemá smysl. Někdy váhají tak dlouho, až smeškají chvíli vhodnou k činu. Mají smysl pro humor a dokáží pozvednout náladu iv těžkých chvílích. Milují možnost volného letu. Ve vztazích je upřímný, pravdu umí říci aniž urazil, je trpělivý a tolerantní.

Had
23.října – 22. listopadu
Symbol pronikavé intuice a hloubavé moudrosti. V totemu Hada se rodily šamani. Hadí lidé jsou lidé duchovní, obdařeni nadáním odhalit i to nejukrývanější tajemství. Materiální svět hadem většinou hodně nemluví. Těžko budou dobrými bankéři. Často mezi nimi najdeme lidi žijící „sami pro sebe“.

Had je neúprosně přímý, nezná vytáčky ani kompromisy. Dobro nebo zlo. Pravdu nebo lež. Lásku nebo – to ostatní. Mezi tím nic neexistuje. S Hadem není radno si zahrávat a nejednat fér. Umí bolestivě kousnout. Had je vytrvalý a úporný ve své cestě k cíli. Neuznává žádné překážky a je schopen padnout vyčerpáním. Protože hadí lidé znají pouze pozici „buď-nebo“, jsou takové i jejich vztahy. Pokud milují, pak úplně, zcela oddaně a navždy. Totéž žádají od partnera. Občas to může omezovat jeho volnost, protože Had ji v lásce neuznává.

Sova
23. listopadu – 21. prosince
Symbol moudrosti a dobra, hlasatelka ušlechtilých ideálů. Často silně individualistická. Indiánská tradice hovoří o sově také jako o tvoru se sklony k riziku a dobrodružstvím. Soví lidé se také vyznačují velkou mrštností a obratností. Souhrn těchto nadaní a vlastností vede k tomu, že Sovy bývají skvělí vojáci, záchranáři, hasiči, lovci, ekologové a společenští aktivisté. Vyznačují se velkou pracovitostí a houževnatostí.

Sovy jsou otevřené a vždy hrají fér. Jejich nedostatkem bývá pýcha – jsou o své moudrosti a pravdě často příliš přesvědčeni, rady ji opakují a prosazují a velmi nerady poslouchají jiným názorem. V partnerském žití potřebují možnost volného letu. Vždy se vracejí zpět do hnízda, ale svazovat jim křídla je cesta k rozpadu vztahu.

Husa
22. prosince – 19. ledna
Symbol energie, neskutečná píle, ctižádost a úspěch. Chcete-li realizovat nějaký ambiciózní projekt, zvolte si za společníka Hus. Husa nemá rychlý rozjezd, vše mnohokrát zváží a promyslí. Když už se ale jednou vznese, nic ji nezadrží. Její úspěch má pevné, dobře promyšlené základy, kterými nic neotřese. Energie její letu je nesmírná. Hus jde za cílem, který si zvolila, neochvějně a bez ohledu na cokoliv. Je odhodlaná dosáhnout ho za každou cenu. Proto jsou husí lidé stále s někým ve sporu, s někým soutěží, konkurují si. A to i s přáteli.

Husy jsou úspěšnými obchodníky a sportovci. Dokáží být pozornými přáteli a milujícími rodiči. Na co sáhnou, to se jim díky jejich vlastnostem daří. Ke vztahu přistupují Husy zodpovědně, promyšleně a pomalu. Jen tak se citově neotevřou. Očekávají trpělivost, toleranci a pochopení. Odměnou partnerovi bude husí důvěra a oddanost. Se svou typickou energií, pílí a vytrvalostí vytvoří husa bezpečný domov.

Zdroj:mysmezeny.sk