Je až neuvěřitelné, co všechno mohou o nás, naší mysli a našem podvědomí prozradit zdánlivě malá rozhodnutí, která provádíme dennodenně.

Aniž bychom si to uvědomovali, náš způsob rozhodování má mnohem větší význam a může nám o nás samých prozradit více než bychom se nadáli.

Na obrázku výše je zobrazených šest mandal. Mandala je duchovní, rituální symbol, který v hinduismu a buddhismu znázorňuje vesmír.

Hinduisté a buddhisté jsou přesvědčeni o tom, že tyto pestrobarevné, geometrické obrazce nám ukazují nesmírně složitý a záhadný vesmír v podobě, kterou umíme pochopit.

Podívejte se tedy na obrázek výše, prohlédněte si každou mandalu a vyberte si tu, která vás oslovila nejvíce. Pak si v článku níže přečtěte, co o vás výběr mandaly prozrazuje.

A když si přečtete o ostatních mandalách, možná si vzpomenete na někoho z vašich přátel či blízkých.

Pokračování na další straně…

xx_xx

Co o vás prozrazuje mandala, kterou jste si vybrali?

1.Ambiciózní a spravedliví
Nikdy se nenecháte svést na scestí a vždy děláte jen ty správné věci. Zároveň však máte jasnou představu o tom, čeho chcete dosáhnout.

Pokud máte udělat něco hezkého a vzácného pro svou drahou nebo drahého, nic vás nezastaví a jste ochotni jít za tím, byť na kraj světa.

Nebojíte se podstoupit riziko v jakékoliv oblasti vašeho života. A i když máte občas pocit nedocenění, v životě se nepřestáváte řídit svým výjimečným citem pro to, co je správné a co je nesprávné.

2.Čestní a zajímaví
Myslíte a jednáte vždy čestně, i v případech, kdy vám z toho mohou vyplynout určité komplikace či problémy.

Lidé vám však naplno důvěřují, protože vědí, že se vždy zachováte čestně. To je také důvod, proč si druzí lidé velmi váží vašeho názoru. Díky čestnosti se vám podařilo vybudovat si pevné a trvalé vztahy s těmi lidmi, kteří zde budou pro vás pokaždé, když je budete potřebovat.

Druzí lidé vás také považují za velmi zajímavou osobu. Rádi vás poslouchají, když mluvíte o svém životě a historkách, které jste zažili.

Jste vyhledávaným společníkem či společnicí, protože je o vás známo, že vždy se vám podaří rozesmát druhé, když právě potřebují trochu pozvednout svou náladu.

Pokračování na další straně…

xx_xx

3. Ohleduplní a pozorní
Jste někdo, kdo vždy bere větší ohled na druhé než na sebe sama. Platí to zejména o vašich blízkých – jejich potřeby vždy upřednostňujete před svými vlastními potřebami, někdy dokonce až do té míry, že je to na váš úkor.

Máte zvídavou mysl a když se vám naskytne možnost přiučit se něčemu novému, vždy ji využijete. Lidé vás často prosí o pomoc a také si k vám často chodí po radu, protože vědí, že jste ochotni všechno nechat tak a pomoci jim.

4. Máte schopnost dobře vycházet prakticky s každým, protože dokážete vést rozhovor v pozitivním duchu i s někým, kdo nemá na život stejný pohled jako vy.Chytří a výjimeční
Jste jako sněhová vločka, výjimečná bytost ve vesmíru, která v lidech zanechává trvalý a dobrý dojem. Jste velmi šikovná a chytrá osoba.

Když je to zapotřebí, umíte se díky své šikovnosti dostat i z velmi složité situace. Zároveň jste i velmi tvořiví a velice rádi vyjadřujete své pocity a myšlenky jakýmkoli dostupným způsobem.

Jste opravdu velmi výjimečná duše.

Pokračování na další straně…

xx_xx

5. Rozhodní a odvážní
Jste rozhodný člověk, který ví, co chce a ví, jak toho dosáhnout. Také disponujete velkou dávkou odvahy, která vám pomáhá u dosahování vašich cílů.

Tam, kde jiní couvnu, vy jdete dál. Jste také velmi suverénní. Někteří lidé se mohou vaší suverénnosti trochu bát, protože si ji mylně vykládají jako aroganci.

Ale ti, kteří vás znají, vědí, že vaše suverénní chování je jen projevem pevné sebedůvěry.

6. Patříte mezi ty lidi, kteří vědí, že pokud něco opravdu chcete, vždy se najde nějaký způsob, jak toho dosáhnout.Laskaví a vnímaví
Jste velmi vnímaví a umíte rozpoznat pocity druhých. Zároveň jste i velmi laskaví. Máte schopnost s něhou a citem reagovat na emoce druhých a také pomoci jim vyrovnat se s čímkoliv, co právě prožívají.

Díky těmto schopnostem se vám daří zachovat se k druhým vždy správně, ať už se jedná o jednu osobu nebo skupinu lidí. Máte mnoho přátel, kteří u vás často hledají pomoc u řešení svých emocionálních problémů.

Mnozí lidé si od vás často nechávají poradit, protože jste známí tím, že vždy víte, co máte říct. Malá výstraha pro ty, kteří si mylně zaměňují vaši laskavost za slabost – umíte se velmi dobře bránit a ochraňovat své nejbližší.

Zdroj:mocvedomi