V květnu 1986 se jádro černobylského reaktoru dále roztavilo a pod ním se nacházela obrovská zásobárna vody pro chlazení reaktoru. Pokud by roztavené jádro dosáhlo vody, došlo by k druhé sérii explozí kvůli vytvořené vodní páře. Pokud by se tak stalo, byla by velká část Evropy zničena a náš kontinent by se jistě stal na 500 000 let neobyvatelným.

Aby se katastrofě zabránilo, museli dělníci vypustit veškerou vodu z bazénu. Vypouštěcí ventily však byly pod vodou a voda už byla plná radioaktivní kontaminace. Neschopni přijít s jiným řešením, tři pracovníci jaderné elektrárny Alexej Ananěnko, Valeri Bespalov a Boris Baranov nabídli, že se ponoří do bazénu a otevřou ventily. Ve skutečnosti to byla sebevražedná mise, protože věděli, že voda je velmi znečištěná. Byly ponořeny a ventily byly otevřeny během několika sekund, což zachránilo miliony životů .

Navzdory tomu, že byli vystaveni vysokým dávkám radiace, tři hrdinní podnikatelé přežili a nezemřeli. Boris Baranov zemřel na infarkt v roce 2005, Alexej Ananěnko a Valeri Bespalov jsou dodnes naživu a byli vyznamenáni v roce 2018.

Zdroj:twice

1
2