Belgická ministryně vlády oznámila, že Brusel kvůli účinkům na zdraví zastavuje své plány na bezdrátovou síť 5G.

Prohlášení udělala Céline Fremaultová, ministryně vlády Regionu hlavního města Bruselu, odpovídající za oblast bydlení, kvality života, životního prostředí a energie.

Z jejího nedávného interview pro L’Echo vybíráme:

Nemohu vítat takovou technologii, ať už jde o 5G nebo jinou, když nejsou respektovány normy záření, které musí chránit lidi. Lidé v Bruselu nejsou pokusné morčata, jejichž zdraví mohu se ziskem prodat. Nemůžeme si dovolit žádné pochybnosti. „- řekla Céline Fremaultová

Paní Fremaultová přesně definovala, že pilotní projekt 5G sítě není kompatibilní s belgickými normami na bezpečnost záření (9 V / m, nebo 95 mW / m2) a prohlásila, že nehodlá dělat výjimku.

Ve stavebních směrnicích týkajících se biologie je hranicí pro extrémní znepokojení hodnota 1 mW / m2 (miliwatt na metr čtvereční). Mnohé vládní agentury však stále berou v úvahu pouze termální účinky, namísto rostoucího množství tisíců odborných vědeckých studií, které poukazují i na ​​další účinky mikrovlnného záření.

Psali jsme:

V Nizozemsku testovali 5G – okamžitě zemřely stovky ptáků! Co to bylo?

Snad díky tomu, že Brusel stojí v čele Evropské unie a adresoval jí jednu ze dvou velkých stížností proti 5G, jsou úředníci lépe informováni a motivováni chránit se.

Ať roste podpora pro paní Fremaultovou a všechny úředníky, kteří naslouchají volání po bezpečnosti a před technokratickou oligarchií upřednostňují lidi.

2-minutová AKCE, kterou můžete udělat na podporu starostky Bruselu:

Pro zaslání krátkého vzkazu na podporu paní Fremaultové přejděte SEM

Na podporu členy bruselské městské rady SEM. Utvrďte je v důležitosti toho, aby tento zákaz zůstal trvalý, navzdory očekávanému tlaku průmyslu.

Pokud chcete, můžete poslat zprávu i svým starostům a poslancům ve městě, kde žijete. Je dobré, aby byly připraveni sítě 5G odmítnout i oni, až to dorazí i do České republiky.

Shrnutí situace 5G technologií

Je téměř nesporné, že svět 5G nás všechny vystaví bezprecedentní úrovni sledování a kontroly; zaručující neslýchanou moc bezduchým korporátním algoritmům.

Už to by mělo stačit na trvalé a okamžité vymazání agendy, zařazené jako „užitečná technologie, která se zvrhla“.

I když asi ještě větší otázkou pro naši dobu je: Představuje technologie 5G velkou hrozbu pro veškerý biologický život? Nezávislé důkazy přesvědčivě naznačují, že ano.

Tedy, pokud tuto otázku nekladete zdrojem z bezdrátového průmyslu, které vlastní FCC (Federální komisi pro komunikaci) a které v chabě maskovaném pokusu o odražení tlaku nedávno vyšly na CNBC s touto propagandou či reklamou.

Mluvčí bezdrátového průmyslu dokonce drze přiznávají – když jsou k tomu donuceni při slyšení v senátu USA – že nebyly provedeny žádné studie bezpečnosti a že je provést ani nehodlají.

Vědci proti 5G technologii

Faktem je, že stovky vědců zkoušejí všechno možné, aby spustili poplach.

Jeden z takových hlasů, Dr. Martin Pall, emeritní profesor Washingtonské státní univerzity, jehož výzkum vlastně vysvětluje mechanismus, jakým bezdrátové záření způsobuje škodu v našich buňkách, nazývá technologii 5G „nejhloupější nápadem v dějinách lidstva“.

Jenže s korporacemi ovládaných v sálech vládních úřadů probíhá otřepaný model přehlušování hlasů rozumu pěnivou zuřivostí technokratických korporací, které v 5G technologii vidí bezprecedentní ekonomickou příležitost na maximální komerční využití reality.

Negativní reakce na 5G technologii se však již začínají stávat virální. Sbírka pravd, shromážděných ve videích o 5G technologii, poskytuje tolik potřebný pohled reality na šokující stav nenasytnosti a mravní zkaženosti vynucovacích orgánů této agendy do našeho světa.

článek pokračuje na další stránce…

xx_xx

Ačkoli to zní možná tvrdě, po dlouhém pozorování tohoto jevu se mi nyní upřímně zdá, že ti, co prosazují tuto agendu, trčí v jakémsi typu syndromu bzučící mysli, natolik posedlí penězi a postupem „my-versus-oni“, že se nacházejí v stavu neschopnosti sebeopravného uvažování.

Nebo, přinejmenším, neschopnosti vidět, kam toto všechno očividně směřuje – i pro ně a jejich děti.

Když hlupákům průmyslu předkládají lavinu důkazů o rodící se katastrofě a oni přesto odmítají poslouchat a raději dále sledují jen dosahování zisku, viditelným se stává pochmurné vyjádření absolutní neúcty k životu.

Možná to zní drsně, ale vybízím vás, abyste nad tím dobře zamysleli.

Možná se za prosazováním 5G technologie ve své podstatě skrývá celosvětové, nevědomé ‚přání smrti‘. Možná je toto také v samé podstatě touhy potají opustit lidský stav prostřednictvím umělé inteligence a transhumanismus.

Tato myšlenková forma očividně vidí svůj únik a záchranu v technologii, ne v lidstvu, nebo v našem spojení s božskou podstatou.

Tak či onak, pro každého duševně zdravého člověka jde o skutečně zarážející situaci. Ačkoli, když se dostaneme z rozrušení, táhne nás to k jakési duší vedené odpovědi. Zřejmě je to nejprve rozhodnutí být pánem našich myšlenek a správcem naší mysli.

Pak, když začneme být zainteresováni na manifestaci vyššího řešení, objevuje se inspirace a skutečně logická Souvislost – volba pozitivní budoucnosti.

Na této cestě je naší hlavní výzvou mít na paměti: Moc v naší individuální realitě je ve skutečnosti v každém z nás, protože to, kdo jsme, se neomezuje na říše duality a separace, které zde prožíváme.

Pokud toto čtete, pak vás vítáme v klubu ochránců přírody a celého lidstva.

Tlak proti 5G technologii se stává virální

Přestože se Brusel stává prvním velkým mezinárodním městem, které blokuje technologii 5G, zákony na zákaz či omezení 5G sítí z důvodu jejich vlivů na zdraví, přijali desítky místních samospráv. Environmentální zdravotní trust uvádí zákony 21 místních vlád v USA.

A 13. března požádala městská rada města Portland (stát Oregon) Federální komisi pro komunikaci (FCC) o aktualizaci jejího výzkumu zdravotních a ekologických dopadů technologie 5G.

Webové stránky, jako jsou EMF Safety Network, WhatIs5G.info a My Street, My Choice poskytují návody na zablokování technologie 5G v místě, kde žijete.

Užitečný je i tento průmyslem propagovaný seznam legislativních kroků technologie 5G v jednotlivých státech, neboť poskytuje náhled do způsobu jejich fungování.

Níže je uveden částečný seznam zdrojů, kde se můžete dozvědět více a zapojit se proti zavádění 5G technologie. Tleskáme všem, kteří se ujímají vedení a nechají se vést svým srdcem.

Bruselský příběh – zdroje:

Vědecké důkazy o škodlivosti 5G technologie:

Na závěr už jen malé připomenutí, co to vlastně je 5G. Původně jde o vojenský zbraňový systém na bázi mikrovlnného záření na vyvolávání pocitů silného pálení kůže. Používá se v různých státech na rozhánění demonstrantů.

Dále se tato technologie dá využít i na cílené zasahování lidí, u nichž je zájem vyvolat změnu mysli, psychiky či různé chorobné stavy.

Opravdu toto chceme mít rozmístěno v našich městech na každých 50 až 100 metrech, kde před tím nebude úniku? Musíme to zastavit teď, dokud se to ještě dá a není příliš pozdě!

zdroj: collective-evolution.com