Retrográdní Merkur v Panně začal 23. srpna a končí 15. září. Jak víme, retrográdní průběh této planety často vede ke komunikačním potížím, zpožděním a nedorozuměním. Konec tohoto náročného období tedy pro některé znamená štěstí a úlevu.

Tady jsou ti šťastlivci

Panna

Prvním z nich je samozřejmě Panna. Jelikož se retrográdní Merkur nachází v jejich znamení, může to způsobit mnoho problémů a napětí. Až však toto období skončí, budou mít Panny konečně pocit, že se vše vrátilo do normálu. Jejich analytické a organizační schopnosti opět zazáří.

Pokračování na další straně